Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ma nowy budynek

10-10-2014

Minister prof. Małgorzata Omilanowska przemawia <i>podczas uroczystości otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta MatlochMinister prof. Małgorzata Omilanowska przemawia podczas uroczystości otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Uroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta MatlochUroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Uroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta MatlochUroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Uroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta MatlochUroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Uroczystość otwarcia nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / fot. Danuta MatlochPrezydent Bronisław Komorowski, minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska i Podsekretarz Stanu Monika Smoleń / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Nowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta MatlochNowy budynek warszawskiej ASP / fot. Danuta Matloch

Znajdujący się na warszawskim Powiślu zabytkowy gmach ASP doczekał się gruntownej renowacji oraz rozbudowy o zupełnie nowy budynek. Jego otwarcie odbyło się 8 października br., podczas inauguracji roku akademickiego na tej uczelni. W uroczystości uczestniczyli Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Inwestycja uzyskała ponad 34 mln zł unijnego dofinansowania w ramach XI Priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest resort kultury.

Nigdy w tysiącletnich dziejach Polski, w ciągu tak krótkiego czasu nie zrobiono tak wiele dla kultury jak w ciągu ostatnich 7-8 lat. Dzięki środkom europejskim i norweskim udało się zrealizować kilkadziesiąt poważnych inwestycji, zbudować nowe sale koncertowe, muzea i teatry, wyremontować wiele obiektów i instytucji, nie wspominając o pracach przeprowadzonych przy konserwacji i restauracji zabytków. Część tych środków trafiła do instytucji zajmujących się edukacją artystyczną. W samym szkolnictwie wyższym artystycznym podjęliśmy w ciągu ostatnich lat i zrealizowaliśmy, lub jesteśmy pod koniec ich realizacji, 12 dużych inwestycji - podkreśliła minister Omilanowska.

Jak dodała, inwestycje te stają się podwaliną dla rozwoju kulturalnego następnego pokolenia Polaków, który będzie zjawiskiem zachodzącym przez następne dziesięciolecia.

To jest inwestycja w przyszłość. Zrobiliśmy ogromny, epokowy skok kulturowy, którego skutki odczujemy nie tylko my, ale i nasze dzieci i wnuki. Kultura to nie jest rozrywka. Kultura to elementarna część istoty edukacji społecznej i funkcjonowania każdego człowieka, decydująca o tym, czy jest jednostką rozwijającą się, kreatywną i mądrą - zaznaczyła prof. Omilanowska.

Rola Akademii Sztuk Pięknych mieści się, w moim przekonaniu, w dwu ważnych obszarach: tradycji państwowych i starań o to, by kultura się rozwijała, aby była elementem także wspierającym funkcjonowanie państwa i narodu. Ale także, w oczywisty sposób, działalność ASP zawsze wpisywała się w dążenie do tego, aby osiągać to, co jest istotne w tego rodzaju środowiskach twórczych - postępu w zakresie sztuki, kultury polskiej - powiedział prezydent Bronisław Komorowski.

Gmach został wzniesiony dzięki fundacji rodziny Kierbedziów w latach 1911–1914. Projekt przewidywał przywrócenie jego historycznej fasady od strony dziedzińca oraz nadbudowę o jedną kondygnację, której kształt nawiązuje do historycznego dachu szkoły. Ogólny remont obejmował wymianę instalacji, renowację ścian i posadzek oraz fasady zewnętrznej.

Nowy budynek łączy się z zabytkowym gmachem na całej wysokości w zachodniej części działki, jak również poprzez hall na niskim parterze. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowano dziedziniec, który - rozszerzając się w stronę ulicy - pozwoli wyeksponować północną fasadę zabytkowego gmachu. Dziedziniec stanowić będzie przestrzeń półpubliczną o funkcjach ekspozycyjnych. Odbywać się będą na nim między innymi wystawy studentów ASP.

W kompleksie znalazły się aula, sale wykładowe, pracownie i pomieszczenia techniczne. Nowa inwestycja zapewnić ma sprawne funkcjonowanie akademii oraz jej rozwój, a w szczególności - zagwarantować odpowiednie warunki lokalowe dla Wydziałów: Rzeźby, Sztuki Mediów i Scenografii, Zarządzania Kulturą Wizualną, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji.

Prace budowlane rozpoczęły się kwietniu 2011 r. 26 czerwca 2012 r. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w fundamentach nowego budynku umieszczono kapsułę czasu zawierającą podpisany akt erekcyjny.

Łączna wartość inwestycji to 54,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego - 34,1 mln zł.

W ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisano w sumie 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł. Do tej pory do użytkowania oddano 49 obiektów; w tym roku siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach ( 1 października), Teatr Szekspirowski i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz siedzibę Filharmonii Śląskiej w Katowicach.  Wcześniej - m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu.

Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 

 powrót