Akademia Zarządzania Muzeum

20-05-2011

Z radością informujemy, że etap oceny merytorycznej wniosków złożonych w programie „Akademia Zarządzania Muzeum” dobiegł końca. Zespół Sterujący ze względu na bardzo wysoki poziom wniosków podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego dla wniosków zakwalifikowanych do realizacji z 60 do 72 punktów (średnia ocen ekspertów). Do realizacji zatwierdzono 29 wniosków z 24 instytucji. Oficjalne zawiadomienia o wynikach oceny merytorycznej zostaną rozesłane pocztą.

Zespół Sterujący postanowił także wyróżnić te wnioski, w których położono szczególny nacisk na podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania i wykazano ogromną potrzebę zmian. Tym muzeom – bez względu na to, czy wniosek zakwalifikowano do realizacji – postanowiono przyznać możliwość uczestnictwa w szkoleniach CAF – nagrodzone muzea wyróżniamy na przedstawionych niżej listach.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie konkursowych dokumentów. Serdecznie gratulujemy beneficjentom. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłych edycjach programu AZM.

Program został uruchomiony z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowi jednocześnie pilotaż Programu „Modernizacja muzeów”, którego realizacja planowana jest w następnych latach.

Efektem realizacji programu mają być: wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych pracowników muzeów, stworzenie grupy liderów w określonych specjalizacjach, budowa systemu informacji o nich dla potrzeb krajowego zasobu kadrowego, stworzenie warunków dla rozwoju placówek oraz zebranie i analiza informacji na temat podnoszenia kompetencji ich pracowników.

W tym roku instytucją realizującą program jest Muzeum Pałac w Wilanowie, w przyszłym poprowadzi go Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wszelkich informacji na temat „Akademii Zarządzania Muzeum” udziela biuro realizacji programu:

tel. 22 842 81 01 wew. 115

e-mail: jkruszewska@muzeum-wilanow(dot)pl

Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa


powrót