Aktualizacja listy projektów kluczowych

20-05-2009

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarekomendował nowe projekty na listę indykatywną XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty kluczowe będą realizowane w ramach wszystkich działań. Zostały wybrane pod kątem przygotowania inwestycji do realizacji i sprawnego wydatkowania środków unijnych.

Na listę kluczową zakwalifikowały się następujące projekty :

Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

- Lista podstawowa:

 1. Tytuł projektu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
  Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński
  lata realizacji: 2009-2012
  kwota dofinansowania: 5,14 mln zł
 2. Tytuł projektu: Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie
  Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  lata realizacji: 2006-2010
  kwota dofinansowania: 31,05 mln zł
 3. Tytuł projektu: Renowacja Teatru Starego w Lublinie
  Beneficjent: Miasto Lublin
  lata realizacji: 2009 -2011
  kwota dofinansowania: 20,00 mln zł
 4. Tytuł projektu: Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa
  Beneficjent: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie
  lata realizacji: 2010-2012
  kwota dofinansowania: 24,00 mln zł
 5. Tytuł projektu: Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach
  Beneficjent: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice
  lata realizacji: 2007-2012
  kwota dofinansowania: 16,96 mln zł
 6. Tytuł projektu: Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap.
  Beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
  lata realizacji: 2010-2013
  kwota dofinansowania: 25,00 mln zł
 7. Tytuł projektu: Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
  Beneficjent: Centrum Kultury "ZAMEK" w Poznaniu
  lata realizacji: 2009-2011
  kwota dofinansowania: 30,00 mln zł
 8. Tytuł projektu: Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie
  Beneficjent: Zamek Królewski w Warszawie
  lata realizacji: 2010-2011
  kwota dofinansowania: 13,82 mln zł

- Lista rezerwowa:

 1. Tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez remont, wymianę wyposażenia i instalację DSO
  Beneficjent: Teatr Wielki – Opera Narodowa
  lata realizacji: 2009-2012
  kwota dofinansowania: 40,04 mln zł
 2. Tytuł projektu: Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Etap IV-VIII.
  Beneficjent: Teatr Wielki – Opera Narodowa
  lata realizacji: 2010-2011
  kwota dofinansowania: 10,42 mln zł
 3. Tytuł projektu: Odtworzenie Górnych Ogrodów Królewskich Zamku Królewskiego w Warszawie
  Beneficjent: Zamek Królewski w Warszawie
  lata realizacji: 2010-2011
  kwota dofinansowania: 9,25 mln zł

Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

- Lista podstawowa:

 1. Tytuł projektu: Budowa Centrum Nauki Kopernik
  Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
  lata realizacji: 2008-2010
  kwota dofinansowania: 207,00 mln zł
 2. Tytuł projektu: Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
  Beneficjent: Miasto Katowice
  lata realizacji: 2010-2012
  kwota dofinansowania: 122,20 mln zł
 3. Tytuł projektu: Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza
  Beneficjent: Teatr im. St. Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
  lata realizacji: 2009-2010
  kwota dofinansowania: 25,15 mln zł
 4. Tytuł projektu: Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technologicznych
  Beneficjent: Filharmonia Opolska im. J. Elsnera
  lata realizacji: 2010-2012
  kwota dofinansowania: 20,00 mln zł
 5. Tytuł projektu: Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
  Beneficjent: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
  lata realizacji: 2010-2012
  kwota dofinansowania: 50,00 mln zł

- Lista rezerwowa:

 1. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
  Beneficjent: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  lata realizacji: 2010-2013
  kwota dofinansowania: 20,00 mln zł
 2. Tytuł projektu: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej
  Beneficjent: Opera Wrocławska
  lata realizacji: 2010-2014
  kwota dofinansowania: 62,39 mln zł
 3. Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do nowoczesnej oferty kulturalnej dzięki budowie Muzeum Historii Polski
  Beneficjent: Muzeum Historii Polski w Warszawie
  lata realizacji: 2011-2013
  kwota dofinansowania: 295,80 mln zł

Działanie 11.3: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

- Lista podstawowa:

 1. Tytuł projektu: Budowa Nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
  Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  lata realizacji: 2010-2011
  kwota dofinansowania: 41,15 mln zł
 2. Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku
  Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  lata realizacji: 2010-2012
  kwota dofinansowania: 21,00 mln zł
 3. Tytuł projektu: Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą
  Beneficjent: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
  lata realizacji: 2010-2012
  kwota dofinansowania: 34,00 mln zł

- Lista rezerwowa:

 1. Tytuł projektu: Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
  Beneficjent: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
  lata realizacji: 2009- 2011
  kwota dofinansowania: 34,43 mln zł
 2. Tytuł projektu: Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie
  Beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Suwałkach
  lata realizacji: 2009-2011
  kwota dofinansowania: 27,02 mln zł
 3. Tytuł projektu: Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu
  Beneficjent: Gmina Sosnowiec
  lata realizacji: 2009-2011
  kwota dofinansowania: 20,59 mln zł
 4. Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku
  Beneficjent: Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku
  lata realizacji: 2010-2011
  kwota dofinansowania: 20,79 mln zł


powrót