Anna i Adam Witkowscy "Domownicy"

12-01-2011

Anna i Adam Witkowscy "Domownicy"

Warszawa, Projekt Kordegarda, 14 stycznia - 27 lutego 2011

Wystawa prezentuje prace pary twórców młodej generacji mieszkających i pracujących w Gdańsku. Autorzy poddali artystycznej analizie własny dom, architekturę galerii, a także samych siebie jako domowników.

Poproszeni o przygotowanie wystawy w Projekcie Kordegarda, w miejsko-architektonicznym cyklu "Pokój z widokiem", Anna i Adam Witkowscy zaczęli od starannego przyjrzenia się przestrzeni. Proces konstruowania wystawy przypominał pracę archeologów próbujących odkryć historię, pierwotne funkcje danego pomieszczenia. Artyści tropili także granice pomiędzy przestrzenią uporządkowaną (publiczną, oficjalną), a tą brzydką (prywatną, ukrytą). Odkrywanie odbywało się jednak nie przez odejmowanie poszczególnych archeologicznych warstw, a raczej przez dublowanie zastanych elementów struktury wnętrza, czasem stworzenie dzieł wchodzących z nimi w ironiczny dialog.

Podobna strategia została też przez artystów użyta w procesie doboru na wystawę istniejących już wcześniej prac. Przenosząc fragmenty prywatności do otwartej dla publiczności przestrzeni galeryjnej, Witkowscy w zabawny sposób mówią o genezie swojej sztuki, pytają samych siebie, do jakiego stopnia ich najbliższe codzienne otoczenie - dom, mieszkanie - oraz sytuacja dwojga artystów stanowiących rodzinę, mieszkających razem i często w domu pracujących, wpływa na ich twórczość. Pracują razem lub osobno. Tym razem zbudowali wspólną wystawę, na której ich indywidualne dzieła wchodzą ze sobą w dialog, uzupełniają się lub spierają się ze sobą, walczą o własne miejsce - podobnie jak to czasem robią domownicy.

Wystawę "Domownicy" można zatem czytać jak historię o płynnej granicy między twórczością a prywatnością artysty - o tym, że inspiracją do powstania dzieła mogą się stać banalne przedmioty, które wyjęte z codziennego kontekstu i przeniesione do publicznej sfery galerii, zaczynają żyć własnym życiem, opowiadać niezwykłe, poetyckie historie.

Twórczość Anny Witkowskiej i Adama Witkowskiego bywa często interpretowana w kategoriach metafizyki codzienności, działań rodzinnych na polu sztuki, zacierania granic gatunkowych. Subiektywność architektury, podobieństwo ludzkich doświadczeń, zabawa z zastanym kontekstem - wszystkie te elementy uważny widz odnajdzie na wystawie "Domownicy". Swego rodzaju ironiczne jej podsumowanie stanowi tryptyk Adama Witkowskiego "Almost Paradise".

Kurator: Magda Kardasz.

Otwarcie: 14 stycznia 2011, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 27 lutego 2011.

Projekt Kordegarda
ul. Gałczyńskiego 3
Warszawapowrót