Architekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa wybrany

31-07-2014

Ogłoszenie wyników procedury wyboru architekta przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. fot. Danuta Matloch
Ogłoszenie wyników procedury wyboru architekta przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. fot. Danuta Matloch

Ogłoszenie wyników procedury wyboru architekta przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. fot. Danuta Matloch
Ogłoszenie wyników procedury wyboru architekta przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. fot. Danuta Matloch

Ogłoszenie wyników procedury wyboru architekta przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. fot. Danuta Matloch
Ogłoszenie wyników procedury wyboru architekta przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. fot. Danuta Matloch

Wizualizacja przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad.
Wizualizacja przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. (materiały MSN)

Wizualizacja przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad.
Wizualizacja przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. (materiały MSN)

Wizualizacja przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad.
Wizualizacja przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad. (materiały MSN)

 

Nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners zaprojektuje kompleks muzealno-teatralny na stołecznym placu Defilad. Wyniki procedury wyboru ogłoszono 31 lipca br. w Audytorium MSN w obecności Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz.

Zdaniem minister Małgorzaty Omilanowskiej, teatr i sztuka współczesna, które zagoszczą w murach zaprojektowanego kompleksu oraz sztuka architektoniczna nim wyrażona "złożą się na triadę, która zdecyduje o rozwiązaniu problemu nie tylko muzeum i teatru, ale także procesu zagospodarowywania otoczenia Pałacu Kultury".

"Ten budynek będzie definiował tę przestrzeń i decydował o wszystkich następnych decyzjach architektoniczno-urbanistycznych, które tego miejsca będą dotyczyły" - powiedziała prof. Omilanowska.

Postępowanie, w wyniku którego wyłoniony został architekt przyszłego zespołu budynków na stołecznym placu Defilad, u stóp Pałacu Kultury i Nauki, trwało od września 2013 r. Dwuetapowa procedura wyboru architekta zaowocowała końcowymi ofertami złożonymi przez 12 pracowni.  W ocenie Komisji, składającej się z doświadczonych architektów i urbanistów, krytyków architektury, artystów, przedstawicieli MKiDN, Urzędu m.st. Warszawy oraz Muzeum i Teatru, najwyższe zrozumienie programu funkcjonalnego Muzeum i Teatru wykazane zostało w ofercie złożonej przez pracownię Thomasa Phifera.

Budynki, częściowo połączone w podziemiu, stanowić będą osobne bryły, gmach Muzeum zajmie wschodnią stronę działki, wzdłuż ul. Marszałkowskiej, zaś gmach Teatru stanie po stronie zachodniej, w sąsiedztwie prawego skrzydła Pałacu Kultury. Sercem kompleksu muzealno-teatralnego, łączącym obie instytucje z przestrzenią publiczną i ze sobą nawzajem, będzie zadaszony plac miejski pomiędzy budynkami, stanowiący równocześnie przejście pomiędzy Parkiem Świętokrzyskim (i stacją metra Świętokrzyska) a placem Defilad i Pałacem Kultury. Wielofunkcyjna przestrzeń placu ma być miejscem realizacji projektów sztuki publicznej, organizacji koncertów i przedstawień plenerowych – ale przede wszystkim miejscem nieskrępowanej społecznej interakcji. Pomiędzy Muzeum a Teatrem powstanie przestrzeń o ludzkiej skali, stanowiąca płynne przejście między monumentalnym placem Defilad a zadrzewionym Parkiem Świętokrzyskim, oraz między otoczeniem budynków a ich wnętrzem. Ponieważ do zadania architekta należeć będzie także zaproponowanie ogólnej koncepcji placu Defilad oraz przylegającej do kompleksu muzealno-teatralnego części parku, obie instytucje zamierzają wspólnie z architektem przeprowadzić konsultacje społeczne na temat możliwych scenariuszy wykorzystania przestrzeni wokół budynków.

Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”. W myśl koncepcji Thomasa Phifera, skoro działalność obu instytucji polega właśnie na pokazywaniu – sztuk wizualnych i performatywnych – architektura musi odzwierciedlać tę zasadę organizującą muzeum i teatr i ujawniać przechodniom, tysiącom przypadkowych osób, co dzieje się wewnątrz budynków.

W gmachu TR Warszawa niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie otwarcie na plac Defilad jednej ze scen, umożliwiające organizację wydarzeń do oglądania zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, otoczenie budynku może więc stawać się scenografią lub widownią dla wydarzeń dziejących się w środku. Niektóre sale prób po stronie Teatru oraz część magazynów i przestrzeni zaplecza Muzeum mają – przeszklone – wyglądać na siebie nawzajem i na ludzi krążących po zadaszonym placu, parku, ale i po wyższych kondygnacjach obu budynków. Architekt wielką wagę przywiązuje do operowania w budynku naturalnym światłem, co jest niezwykle ważne dla funkcji wystawienniczych Muzeum. Architektura Thomasa Phifera jest lekka i otwarta, co korzystnie wpływa na jej społeczny odbiór. Sam opisuje swoją architekturę jako optymistyczną, budowaną światłem i dostępną.

Dwa kluczowe warunki konieczne, by współpraca z architektem ze strony Muzeum i Teatru była nie tylko owocna, ale w ogóle możliwa – własność gruntu i potwierdzone finansowanie inwestycji – zostały w ostatnich miesiącach spełnione. 4 lipca br. Muzeum i Teatr stały się właścicielami gruntu pod przyszłą budowę, Teatr uzyskał finansowanie budowy z budżetu stolicy, zaś Muzeum – gwarancje konieczne do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, tak jak zostało to zaplanowane wspólnie przez władze stolicy i MKiDN. Proces projektowania będzie prowadzony wspólnie przez Muzeum i Teatr do momentu zakończenia projektu wykonawczego, potem każda instytucja będzie prowadziła i finansowała proces inwestycyjny oddzielnie.

Budżet na projekt oraz budowę części muzealnej wynosi 270 mln zł, bez wyposażenia. Budowa Teatru będzie finansowana ze środków europejskich, przy zakładanym koszcie w wysokości 125 mln zł, bez wyposażenia. Harmonogram inwestycji zakłada, że prace projektowe będą trwały do połowy 2016 r., a cała inwestycja zostanie zakończona do końca 2019 r.powrót