Archiwa państwowe wzbogaciły się o nowe źródła do historii II wojny światowej

31-01-2011

Mikrofilmy z niemieckiej dokumentacji wytworzonej podczas kampanii wrześniowej 1939 r. trafiły do zasobu Archiwum Akt Nowych. Uroczystość ich przekazania odbyła się 28 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie .

 

Archiwalia zostały zakupione przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Stanach Zjednoczonych. Składa się na nie około 5,5 km taśmy mikrofilmowej (tzw. Mikrofilmów Aleksandryjskich), których pierwszą partię kupiono jeszcze w okresie PRL. Dotychczas były one dostępne dla polskich historyków jedynie w Narodowych Archiwach USA w Waszyngtonie.

Na pozyskane archiwalia składają się materiały dotyczące Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmachtu). Na 17 rolkach znajdują się przede wszystkim: oryginalne rozkazy, meldunki, mapy, szkice, wykresy, zestawienia itp.

31 rolek dotyczy Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (Oberkommando des Heeres). Zawierają dokumentację Sztabu Generalnego i poszczególnych oddziałów, zwłaszcza operacyjnego, kwatermistrzowskiego i rozpoznania. Są to głównie źródła pierwotne, dzienniki bojowe tych oddziałów-(Kriegstagebticher) oraz załączniki. Uzupełniają wiedzę o „Fall Weiss”, plan agresji na Polskę oraz przebieg kampanii wrześniowej w 1939 r. z perspektywy wyższych niemieckich organów dowodzenia.

27 rolek to dokumentacja korpusów armijnych i struktur dowodzenia szczebla operacyjnego dywizji piechoty, zmotoryzowanych i pancernych .

103 rolki dotyczą dywizji piechoty, zmotoryzowanych i pancernych. Ich dokumentacja uzupełnia brakujące dzienniki bojowe wydziałów operacyjnych sztabów związków taktycznych. Chodzi zwłaszcza o załączniki do dzienników i obsady personalnej, wytworzonych przez wydziały kwatermistrzowskie czy lekarzy dywizyjnych.

Podczas uroczystości zaprezentowano również pozyskane do zasobu Archiwum Akt Nowych oryginalne dokumenty oddziałów Armii Krajowej, które w Powstaniu Warszawskim walczyły o Zamek Królewski. To wchodzące w skład Zgrupowania „.Róg” Bataliony ‚„Bończa” i „Dzik”.powrót