Archiwalne filmy ocaleją - projekty Filmoteki Narodowej

20-01-2011

Los największych dzieł polskiej kinematografii jest bezpieczny, dzięki dwóm projektom- „Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej” oraz „Rozbudowa systemu ewidencji i prezentacji zasobów archiwalnych Filmoteki Narodowej”- dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oba projekty, których szczegóły zaprezentowano podczas konferencji 19 stycznia, realizowane są od 2010 r. Ich podstawowe zadanie to cyfrowe zabezpieczenie najbardziej wartościowych filmowych zbiorów Filmoteki Narodowej oraz stworzenie takiego systemu informatycznego, który umożliwi ich cyfrową archiwizację oraz prezentację w Internecie.

Liczący obecnie 1 600 tytułów zbiór materiałów źródłowych do polskich filmów fabularnych jest archiwizowany w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej. Materiały te są często w złym stanie technicznym, pomimo właściwego ich przechowywania. Uniemożliwia to wytwarzanie kolejnych kopii tradycyjnymi metodami optycznymi. Niestety sytuacja taka dotyczy w szczególności filmów najwybitniejszych oraz niemal wszystkich filmów barwnych. Digitalizacja materiałów filmowych w wysokich parametrach daje szansę na stopniowe wyeliminowanie produkcję analogowych materiałów archiwalnych. W pierwszym etapie zabezpieczonych zostanie 16 najwybitniejszych i najbardziej zniszczonych filmów , m.in.: „Pan Wołodyjowski” oraz „Potop I i II” (reż. Jerzy Hoffman), „Baza ludzi umarłych” (reż. Czesław Petelski) i „Błękitny krzyż” (reż. Andrzej Munk).powrót