Archiwum Agnieszki Osieckiej trafiło do Biblioteki Narodowej

24-10-2012

Podpisanie umowy oraz przekazanie archiwaliów przez córkę poetki, Agatę Passent, odbyło  się 24 października br. w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Uroczystości towarzyszyła  konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego. Odbył się również specjalny, jednorazowy pokaz wybranych obiektów archiwum oraz  projekcja slajdów prezentujących zdjęcia z życia Agnieszki Osieckiej.

Fot. Danuta MatlochFot. Danuta Matloch

Fot. Danuta MatlochMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Fot. Danuta Matloch

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, prezes Fundacji "Okularnicy" Agaty Passent oraz dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego. Fot. Danuta Matloch

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, prezes Fundacji "Okularnicy" Agaty Passent oraz dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego. Fot. Danuta Matloch

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, prezes Fundacji "Okularnicy" Agaty Passent oraz dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego. Fot. Danuta Matloch

„Bardzo się cieszę, że archiwalia związane z Agnieszką Osiecka będą udostępniane publiczności. Trafiają właśnie do Biblioteki Narodowej, gdzie znajduje się duża część najcenniejszych zabytków języka polskiego”- podkreślał Minister Bogdan Zdrojewski.

Archiwum gromadzi materiały biograficzne związane z Agnieszką Osiecką i  jej aktywnością artystyczną. Ponadto - dokumentuje jej warsztat twórczy.

Szczególnie cenne są materiały o charakterze autobiograficznym, m. in. zeszyty i notesy z zapiskami poetki, a także jej pamiętniki, teksty wspomnieniowe oraz listy. Po raz pierwszy udostępniona została korespondencja z córką oraz listy od matki, Marii Osieckiej.

Życzeniem córki pisarki, Agaty Passent, do zbiorów Biblioteki Narodowej włączone zostały też m.in. książki i kasety.

Ozdobą Archiwum jest wyjątkowo duża kolekcja fotografii. Wielbiciele twórczości Agnieszki Osieckiej znajdą tu również zaskakująco bogaty i kompletny zbiór rękopisów i maszynopisów z kolejnymi wersjami utworów poetyckich, prozatorskich, teatralnych, publicystycznych oraz przekładów, w tym piosenek śpiewanych później przez gwiazdy polskiej estrady.

„Nie ma lepszego miejsca dla dorobku piśmienniczego polskich pisarzy niż nasza Biblioteka Narodowa (…). Zbiory są tu dużo bezpieczniejsze niż w domu. Dziś pisarze są cyfrowi, a archiwum Mamy to czasy, gdy rękopisy były namacalnym obiektem” - mówiła Agata Passent .

Biblioteka Narodowa gromadzi najcenniejsze archiwalia polskich twórców. Ostatnio trafiły tu spuścizny Zbigniewa Herberta, Leszka Kołakowskiego, Krzysztofa Komedy czy  archiwum rodzinne Miłoszów. Tym samym w skarbcu BN powstaje panteon najwybitniejszych rodzimych pisarzy, poetów, filozofów i muzyków.

Biblioteka Narodowa wykonuje również pracę przy digitalizacji piśmiennictwa. W lutym przyszłego roku, w 85. rocznicę jej powołania, czeka nas otwarcie nowoczesnej biblioteki cyfrowej POLONA.

„Twórczość Agnieszki Osieckiej należy do najcenniejszych zjawisk powojennej kultury Polskiej(… ) Jej rękopisy nie tylko zostaną udostępnione badaczom - będziemy utrzymywać stronę internetową zawierającą materiał zdigitalizowany przez Fundację Okularnicy”- zapowiadał dyrektor BN dr Tomasz Makowski.

Cyfrowe Archiwum Agnieszki Osieckiej: www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl

Pomysł na stworzenie internetowego archiwum Agnieszki Osieckiej powstał w 2007 r. w Fundacji Okularnicy, prowadzonej przez Agatę Passent. Projekt realizowany był ze środków MKiDN oraz dzięki wsparciu sponsorów. Z Programów Ministra w latach 2009-2010 Fundacja Okularnicy otrzymała na ten cel dotacje w wysokości 170 tys. zł.

Prace nad cyfrowym archiwum zakończono w 2012 r. Prowadzili je m.in. wolontariusze – studenci specjalizacji archiwalnej Wydziału Historii UW.

Zbiór składa się z ok. 10 tys. fotografii oraz tysiąc teczek zawierających rękopisy, korespondencję, dzienniki, notesy i inne pamiątki.

Digitalizacja

Wspieranie  działań digitalizacyjnych w instytucjach kultury jest jednym z najważniejszych działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2010,  w ramach Programu Ministra  „Zasoby cyfrowe”, na działania z tym związane przeznaczono 20 mln zł.

Istotnym elementem finansowego wsparcia jest uruchomiony w roku 2011 Program Wieloletni KULTURA+. Budżet priorytetu  „Digitalizacja” na lata 2011-2015 wynosi 120 mln zł.

 

 

 powrót