Archiwum Biura Odbudowy Stolicy na liście „Pamięć Świata” UNESCO

09-06-2011

Archiwum Biura Odbudowy Stolicy (BOS) - zawierające dokumenty ukazujące zniszczenia Warszawy w czasie II wojny i późniejszą odbudowę miasta - wpisano na listę Programu "Pamięć Świata" UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęła dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova - na podstawie rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu, obradującego w maju w Manchesterze.

Archiwum Biura Odbudowy Stolicy jest przechowywane obecnie w Archiwum m. st Warszawy. Na liczący 14 tys. jednostek archiwalnych zbiór składa się dokumentacja wytworzona w latach 1945–1953.  Są to m.in. fotografie, dokumenty inwentaryzacyjne i mapy obrazujące skalę zniszczeń Warszawy dokonanych podczas II wojny oraz plany i projekty odbudowy.  Dokumenty są niepowtarzalnym źródłem historycznym, dokumentującym zakres podjętych prac, dokonanej rekonstrukcji stolicy, a szczególnie jej historycznej dzielnicy - Starego Miasta. W 1980 r. Starówkę wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, jako unikatowe dzieło konserwatorskie i architektoniczne.

W 2009 i 2010 r. - dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przeprowadziło konserwację i digitalizację ponad 11 tys. stron dokumentów wytworzonych w wyniku działalności Biura Odbudowy Stolicy. Cyfrowe kopie dokumentacji dostępne są w pracowni naukowej archiwum, a także pod adresem www.szukajwarchiwach.pl.

Program "Pamięć Świata" powstał w 1992 r. Ma na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa dokumentacyjnego, a także podnoszenie świadomości jego znaczenia. Na utworzonej w 1997 r. międzynarodowej liście Programu znajdują się dokumenty uznane przez międzynarodowych ekspertów za najcenniejsze, stanowiące świadectwo istotnych wydarzeń w dziejach świata. Lista obejmuje obecnie 238 wpisów zgłoszonych przez ponad 80 krajów. Znajdują się wśród nich m.in. Biblia Guttenberga, IX Symfonia Ludwiga van Beethovena i spuścizna Johanna Wolfganga Goethego, a także polskie obiekty: rękopis dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus", akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku, rękopisy Fryderyka Chopina, Archiwum Ringelbluma ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, kodeks supraski, tablice 21 postulatów gdańskich z sierpnia 1980 roku, archiwum Komisji Edukacji Narodowej, archiwum Radziwiłłów oraz Księgozbiór Nieświeski.powrót