Arcybiskup Józef Życiński nie żyje

11-02-2011

Metropolita lubelski zmarł wczoraj nagle w Rzymie. Przyczyną śmierci był zawał serca. Miał 63 lata.

Urodził się w 1948 roku w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1982-1985 był prodziekanem, a od 1988 do 1990 dziekanem Wydziału Filozoficznego tej uczelni. W 1997 r. został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Pełnił również urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Był autorem wielu książek, m.in. „The Structure of the Metascientific Revolution”, „Teizm i filozofia analityczna”, „Trzy kultury”, „Medytacje Sokratejskie”, „Sacrum i kultura”, „Die Zeichen der Hoffnung entdecken, „Bóg postmodernistów”. Opublikował ok. 300 artykułów poświęconych problematyce filozofii oraz dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną, które ukazały się także w języku angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, słowackim i węgierskim. Prowadził wykłady m. in. w Berkeley, Oxfordzie, Catholic University of America w Waszyngtonie, Catholic University of Australia w Sydney.

Był członkiem m.in. Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Papieskiej Rady Kultury oraz Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP.powrót