Austria na skutek negocjacji władz polskich zmieniła treść ustawy dotyczącej byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Mathausen-Gusen

15-07-2016

Austriacki parlament dnia 14 lipca br. przyjął ustawę o ustanowieniu federalnego urzędu Miejsce Pamięci KZ Mauthausen. Dzięki zabiegom dyplomatycznym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdaleny Gawin oraz ambasadora RP w Austrii Artura Lorkowskiego do ustawy wprowadzono pozytywne zmiany.

 

Paragraf 2 ustawy rozszerza odpowiedzialność polityczną i finansową Republiki Austrii z jedynego obozu wymienionego z nazwy  KL Mauthausen także na KL Gusen oraz ok. 50 wymienionych z nazwy podobozow, których lista znalazła się w ustawie, również na wniosek polskiej strony. Taka sama konstrukcja została powtórzona w paragrafie 3., który określa zadania nowego urzędu: w realizacji każdego zadania nowy urząd ma zobowiązanie w równym stopniu wobec KZ Mauthausen, jak i KZ Gusen oraz podobozów.

Obok KL Mathausen, pojawiła się w ustawie nazwa  bliźniaczego, największego na terenie Austrii obozu koncentracyjnego - KL Gusen, gdzie zginęło około 30 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, którzy stanowili największą grupę narodowościową więźniów. To otwiera drogę prawną do dalszych negocjacji i faktycznego zabezpieczenia pozostałości po obozie – komentuje Podsekretarz Stanu dr hab. Magdalena Gawin.

Zmiany wprowadzone do ustawy to sukces przedstawicieli państw europejskich, których obywatele zostali zamordowani w systemie niemieckich nazistowskich obozów Mauthausen-Gusen. To dobry początek trudnego procesu przywracania tego systemu obozów do europejskiej pamięci historycznej – ocenia Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski.

27 lipca br. wiceminister Gawin przyjmie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego delegację więźniów KL Mauthausen-Gusen. Jesienią odbędzie się wizyta polskich dziennikarzy w Austrii. Z kolei Muzeum Historii Polski, pod kierunkiem dyrektora Roberta Kostro, przygotowuje wystawę plenerową, zaś historycy z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Pileckiego pracują nad programem badawczym przy współpracy z zagranicznymi naukowcami. Działania te mają służyć ‎przywróceniu pamięci o ofiarach KL Gusen. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego składa podziękowania organizacjom pozarządowym, intelektualistom, dziennikarzom, wszystkim sygnatariuszom listów otwartych do Ministra Spraw Wewnętrznych Austrii Wolfganga Sobotki oraz obywatelom - za organizację kampanii społecznej na rzecz opieki konserwatorskiej nad  KL Gusen. List protestacyjny w sprawie dewastacji największego obozu koncentracyjnego na terenie Austrii podpisało 27 tysięcy internautów.powrót