Bałtyckie Forum Kultury

15-09-2015

Minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska, inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

Ministrowie kultury państw regionu Morza Bałtyckiego, inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

Lech Wałęsa, były prezydent RP, inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

Ministrowie kultury państw regionu Morza Bałtyckiego, inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

Ministrowie kultury państw regionu Morza Bałtyckiego, inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

Minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska, inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

Inauguracja Bałtyckiego Forum Kultury / fot. Danuta Matloch

„To kultura jest tak naprawdę spoiwem społecznym decydującym o naszym stosunku do nas samych i reszty świata” - mówiła w Gdańsku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilnowska podczas otwarcia konferencji będącej częścią Bałtyckiego Forum Kultury. Trwające od 15 do 18 września br. Forum to główne przedsięwzięcie Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

W zorganizowanym przez MKiDN Forum biorą udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się kulturą w państwach bałtyckich. Jego częścią jest konferencja “Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”, odbywająca się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Witając gości spotkania minister Omilanowska nawiązała do problemu uchodźców i imigrantów, z którym zmaga się Europa.

Przyszło nam spotkać się w trudnym momencie dla Europy. Momencie, w którym musi ona swoje ideały, swoje chętnie wygłaszane manifesty solidarności, otwarcia, demokracji i wolności, skonfrontować z trudną nową rzeczywistością(…). Ostatnie tygodnie pokazały, że bardzo łatwo było teoretycznie mówić o wielkim otwarciu wobec świata. I bardzo trudno wobec konkretnych zagrożeń i konkretnych obaw społecznych zachować godność. Rozwiązywanie problemów społecznych, właśnie takich, z którymi konfrontuje nas obecna chwila, pokazuje, że szczególna rola w takiej sytuacji przypada nie ekonomistom wyliczającym PKB i nie rozwojowi przemysłu, ale właśnie kulturze. To myślenie o własnym dorobku, własnym doświadczeniu, oparcie się na eksperiencji naszej i innych krajów, konfrontacja – także z myślą, którą często dużo wcześniej przynoszą nam współcześni artyści, tylko najczęściej bywamy na to głusi - jest tak naprawdę lekcją życia w takiej sytuacji - oceniła prof. Omilanowska.

Także były prezydent Lech Wałęsa, który był jednym z gości konferencji, nawiązał do sprawy uchodźców.

Aby rozwijać się dalej, mądrze rozwijać, musimy poprawić programy i struktury. Nawet te zdarzenia z uchodźcami mówią nam wprost: nie jesteście w ogóle przygotowani do podobnych zdarzeń. Jeśli otwieracie granice, otwieracie cały świat przed wycieczkami, to musicie wiedzieć o tym, że emigracje będą coraz większe, że świat będzie wciąż wyrównywał poziomy rozwoju i trzeba opracować programy i struktury, które by uwzględniały ten stan rzeczy. Świat potrzebuje nie tylko nowych struktur i programów, ale też nowej myśli. Może ta myśl będzie największa z tematu kultury - mówił Lech Wałęsa.

W programie trwającego cztery dni Bałtyckiego Forum Kultury znajdują się m.in. spotkanie robocze przedstawicieli resortów kultury państw bałtyckich, seria spotkań roboczych przedstawicieli głównych organizacji kulturalnych tych krajów, a także wizyty w miejscach związanych z kulturą i designem.

Polska jest liderem Rady Państw Morza Bałtyckiego od 1 lipca br. i będzie nim przez rok. Jednym z priorytetów polskiej prezydencji jest promocja polskiej sztuki i designu.

Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Dodatkowo 11 państw ma status obserwatora w RPMB (Ukraina, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Słowacja, Białoruś, Rumunia, Hiszpania).powrót