„A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak najwięcej”

19-04-2015


Od 19 kwietnia 2015 r. w Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück) prezentowana jest wystawa pt. „Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück – A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak najwięcej”, przygotowana przez Muzeum Stutthof we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej otwarcia dokonała prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematem wystawy jest jeden z aspektów nielegalnego nurtu w życiu obozowym – tajne nauczanie, które prowadziły polskie więźniarki, a które w żadnym innym obozie koncentracyjnym nie przybrało takich rozmiarów, jak właśnie w obozie kobiecym. Osadzenie w Ravensbrück żeńskiej kadry profesorskiej i nauczycielskiej z całej okupowanej Polski umożliwiło utworzenie w nim klas, począwszy od szkoły powszechnej, gimnazjum, aż po liceum, z pełnym zakresem przedmiotów lekcyjnych. Objęto nim polskie dzieci, młode polskie dziewczęta z robót przymusowych, a przede wszystkim młode polskie więźniarki, które wybrane zostały przez Niemców do eksperymentów pseudomedycznych. Zarówno dla nauczycielek, jak i dla uczennic, tajne nauczanie, według jednej z więźniarek tego obozu, Wandy Kiedrzyńskiej: Było [...] jednym z najważniejszych bastionów walki obronnej przed zatraceniem się wewnętrznym i sponiewieraniem godności ludzkiej. Zarówno uczennice, jak i nauczycielki odrywały się od przygniatającej beznadziejności i jałowizny życia, stwarzały sobie odrębny świat, świat zainteresowań intelektualnych, do którego mogły uciec przed ponurą rzeczywistością".

Główny temat wystawy ukazany został na szerokim tle historycznym, przedstawiającym walkę narodu polskiego z germanizacją oraz sytuację w zakresie prowadzenia tajnego nauczania w innych obozach koncentracyjnych. Autorką scenariusza wystawy jest dr Danuta Drywa.

Wystawę przygotowano jako część obchodów 70. rocznicy oswobodzenia KL Ravensbrück, pod honorowym patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie prezentowana w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück do października 2015 r.powrót

Warto przeczytać