„Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945” nagrodzone

14-09-2011

Publikacja „Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945” autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Mężyńskiego, wydana staraniem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, uhonorowana została Nagrodą Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego za rok 2010 w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym.

Prof. Andrzej Mężyński, historyk bibliotek, od kilkunastu lat zajmuje się między innymi losami polskich książnic pod okupacją niemiecką. Publikacja „Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945” jest podsumowaniem jego badań nad dziejami stołecznych bibliotek. Przedstawione w niej zostały losy najważniejszych warszawskich księgozbiorów od momentu wybuchu II wojny światowej, w czasie okupacji, a także w okresie Powstania Warszawskiego i po jego kapitulacji. W książce znaleźć można zestawienie strat personalnych i rzeczowych, które poniosło środowisko bibliotekarskie stolicy Polski, uzupełnione o źródła wspomnieniowe, prasę i literaturę przedmiotu.

„Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945” nagrodzone

Wyróżniona książka jest kolejnym wydawnictwem w ramach serii Departamentu Dziedzictwa Kulturowego „Straty Kultury Polskiej”, która od przeszło dwunastu lat przybliża tragiczne losy polskich dóbr kultury w trakcie II wojny światowej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się od powstałej w 1915 r. w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. Ustanowiona w 1983 roku Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego, ma promować w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej.powrót