„Dotknij Teatru” 2015

14-03-2015

Pół tysiąca wydarzeń, m.in. spektakle, warsztaty, koncerty, czytania, spotkania autorskie, wernisaże, wykłady i wystawy, składa się na program „Dotknij Teatru”. To ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W tegorocznej edycji, która potrwa od 27 marca do 3 kwietnia, wezmą udział instytucje kultury i artyści z 53 miast.

Celem projektu jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. Poprzez program zawierający różnorodne działania promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. Widzowie poznają teatr „od kuchni” i zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia.

W ramach tegorocznej akcji odbędzie w całej Polsce odbędzie się ok. 500 wydarzeń, m.in. spektakle (ponad 200), warsztaty (ok. 100), dyskusje i spotkania autorskie (ok. 20), czytania (10), koncerty (7), a także performance, wernisaże, wykłady, wystawy i zorganizowane zwiedzania teatrów.

Cechą wspólną projektów jest to, że wychodzą one „bezpośrednio do widza”. Spektakle grane w ramach akcji będą miały specjalne ceny biletów lub zostaną wystawione bezpłatnie. Uczestnicy działań otrzymają szansę wejścia do miejsc, do których zazwyczaj nie mają dostępu: w teatralne kulisy, garderoby czy charakteryzatornie.

Koordynatorami ogólnopolskimi są Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Szczegółowy plan działań znajduje się na stronie www.dotknij-teatru.pl.

Wszystkie wydarzenia zaplanowane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wpisują się w obchody „250-lecia Teatru Publicznego w Polsce”, których organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ich celem jest ukazanie roli teatru publicznego, uświadomienie jego dorobku artystycznego i miejsca w dziejach Polski i jej kultury, popularyzacja i zachęcenie do czynnego uczestnictwa w życiu teatralnym oraz upowszechnienie i ułatwienie dostępu do wiedzy o przeszłości i teraźniejszości teatru polskiego.

Głównym wydarzeniem obchodów jest BILET ZA 250 GROSZY. 23 maja - który stanie się Dniem Teatru Publicznego – we wszystkich teatrach zostaną zagrane spektakle z biletami w specjalnej cenie. To powszechna, ogólnopolska akcja umożliwiająca każdej osobie w Polsce zakupu biletu do teatru za symboliczne 250 gr.

Dodatkowe działania to m.in. uruchomienie strony www.250teatr.pl zawierającej m.in. kalendarium wydarzeń oraz materiały dotyczące historii teatru. Ponadto: Elektroniczna Encyklopedia Teatru Polskiego - rozbudowana platforma integrująca wszystkie istniejące już cyfrowe zasoby dotyczące polskiego teatru, obudowana bazami źródłowymi i nowymi archiwami, powiązana z e-biblioteką i e-czytelnią czasopism oraz Teatroteka Szkolna- zawierająca materiały dydaktyczne dla nauczycieli i animatorów kultury w Polsce

Ponadto zorganizowane zostaną m.in. teatralne spacerowniki, akcje miejskie połączone z malowaniem murali i flash moby. Powstaną także filmy dokumentalne i audycje radiowe prezentujące wydarzenia z historii teatru polskiego.

Internetowe kolekcje specjalne, film o Tadeuszu Kantorze oraz spektakl „Umarła Klasa” na DVD proponuje w roku 250-lecia Teatru Publicznego Narodowy Instytut Audiowizualny.  W 2015 r. w portalu ninateka.pl planuje się uruchomienie dwóch kolekcji specjalnych: kolekcji monograficznej poświęconej Tadeuszowi Kantorowi oraz kolekcji skupionej wokół najważniejszych spektakli polskiego teatru powojennego. Dzięki temu użytkownicy internetu będą mieli dostęp do szerszej niż dotychczas bazy spektakli oraz materiałów kontekstowych dotyczących polskiego teatru. Film fabularny poświęcony życiu i twórczości Kantora ma być nie tylko obrazem wybitnego reżysera teatralnego, neoawanagradowego artysty wizualnego, pisarza i scenografa, ale także pokazać jego sylwetkę jako charyzmatycznego człowieka. Na płycie DVD wydany zostanie jego najsłynniejszy spektakl „Umarła Klasa”. Poza filmem Andrzeja Wajdy będącym wybitną dokumentacją spektaklu wydawnictwo zawierać będzie też materiały dodatkowe – booklet ze zdjęciami i tekstami oraz ścieżki dialogowe w kilku językach.

W nowej siedzibie NInA, która zostanie otwarta 29 maja br., planowana jest realizacja bloków programowych związanych zarówno z Rokiem 250-lecia teatru publicznego, jak i twórczością Tadeusza Kantora. Odbędą się wydarzenia związane z prezentacją kolekcji internetowych i ich zasobów, otwarte spotkania, seminaria oraz warsztaty z rejestracji audiowizualnej spektakli.

 powrót