„Emanacje Kolberga” 2014 w Galerii Kordegarda

10-12-2014

Ekspozycję przygotowaną z okazji zakończenia Roku Oskara Kolberga można oglądać do 28 grudnia.

Wystawa stanowi krótki przegląd projektów realizowanych w ramach Programu KOLBERG PROMESA 2014, eksponowanych w formie multimedialnej oraz pokaz wybranych artefaktów. Celem programu było „pobudzenie działań o charakterze badawczym, dokumentacyjnym, edukacyjnym, artystycznym, naukowym i wydawniczym, a także inspirowanie szeroko rozumianą kulturą ludową i tradycyjną”.

Wystawa przywołuje także twórców (i ich dzieła), którzy w latach ubiegłych byli honorowani nagrodą im. Oskara Kolberga, prezentując takich, którzy w sposób zauważalny ocierają się o współczesność, wykraczających poza swoje środowisko i przekraczających granice swojego rzemiosła i sztuki, np. poprzez współpracę ze współczesnymi projektantami.

Dzieło i praca Oskara Kolberga uświadamia, że dzisiejsze emanacje dokonań sprzed lat, mogą przybrać obrót niespodziewany. A tym, co łączy tutaj: dywan Małgorzaty Pepłowskiej, obrazy Stanisława Koguciuka, formy użytkowe (stołki, zydle, buty) projektantów biorących udział w „Uwolnić projekt”, muzyczne wyprawy Anny Marii Jopek, Gaby Kulki i Tymona Tymańskiego (oraz innych) jest żyjący w XIX wieku tytan pracy Oskar Kolberg - kompozytor, folklorysta, ojciec etnografii polskiej, pasjonat.

Wystawa w Galerii Kordegarda będzie czynna do 28 XII br.powrót