„Flagi”

13-06-2011

17 czerwca br. (piątek) o godzinie 18.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbędzie się otwarcie wystawy „Flagi”. Ekspozycja będzie czynna do 31 lipca.

Ideą wystawy jest przedstawienie problematyki tożsamości, zarówno wspólnoty, jak i jednostki, widocznej w dziełach z rodzimego obszaru sztuk wizualnych, na których kształt oddziałał w różnym stopniu szeroki kontekst przemian politycznych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, jakie zaszły i zachodzą nadal w Polsce, Europie i świecie w ostatnich trzech dekadach. Wspólnym motywem, obecnym w kompozycji eksponowanych prac, jest przedstawienie flagi, głównie polskiej, lub barw flagowych.

Flaga jest powszechnie rozpoznawalnym, skodyfikowanym znakiem (a także symbolem) określonej wspólnoty, ważnym elementem budowy tożsamości, zarówno grupowej, jak i poszczególnych członków wspólnoty, znakiem przywiązania do lub wyboru określonej tradycji i ethosu, ale także insygnium władzy, tej politycznej i tej symbolicznej.

Naczelnym problemem w tej perspektywie jest oczywiście problem tożsamości (państwa, narodu, społeczeństwa, grupy, jednostki). Staramy się pokazać, że jest to pojęcie, które ewoluuje i stale jest przez każde pokolenie redefiniowane, w znacznej mierze przez odniesienia do tradycji, pamięci historycznej i kontekstu politycznego, w wymiarach publicznym i również prywatnym.

Zamierzamy, w sposób krytyczny, pokazać „historyczność” politycznych dyskursów i opresyjny i represyjny charakter nowych politycznych utopii. Prezentujemy dzieła, w których autorzy dokonali różnorodnych zabiegów na „polu symbolicznym”, ukazując tym samym stosunek do takich pojęć, jak: państwo, naród, społeczeństwo, patriotyzm, wolność, niepodległość, itp. Dzieła te kreślą także obraz polskich, historycznych i nowych, wewnętrznych stosunków i napięć, oraz ukazują relacje Polski z sąsiadami i wizję miejsca naszego kraju w Europie i świecie w dobie postępującej globalizacji. Ujawniają nasze traumy, kompleksy, fobie i uprzedzenia, ale także nasze utopie i iluzje, aspiracje i ambicje.

Wystawa, z powodu niewielkiej powierzchni ekspozycyjnej tymczasowej siedziby „Elektrowni”, nosi charakter szkicu. Niestety, musieliśmy zrezygnować z wyeksponowania wielu ciekawych dzieł. Mamy nadzieję, że już za półtora roku, w nowej siedzibie instytucji uda się zrealizować nasze zamierzenie w pierwotnym kształcie.

Dziękujemy artystom za ich pełne życzliwości zaangażowanie w realizację projektu,
Panu Profesorowi Grzegorzowi Dziamskiemu za napisanie wnikliwego, erudycyjnego i błyskotliwego wstępu do katalogu, osobom prywatnym za wypożyczenie prac na wystawę, Dyrekcji i pracownikom Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” za życzliwe wsparcie i pomoc, a także wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji wystawy i katalogu.

Kuratorzy wystawy
Romuald K. Bochyński, Andrzej Mitan
 powrót