„Konteksty” mają 70 lat

07-10-2016

70-lecie istnienia świętował 7 października br. kwartalnik „Konteksty”. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie otwarciem wystawy „Konteksty” – 70 lat istnienia. W wernisażu uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

W ramach rocznicowych obchodów odbyła się również m.in. okolicznościowa, panelowa sesja naukowa pt. „Antropologia codzienności”.

Między folklorem a sztuką awangardy

"Konteksty" ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

O kulturze mniejszości narodowych

W "Kontekstach" prezentowana jest kultura mniejszości narodowych. To pismo przeznaczone dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych współczesną humanistyką, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania. „Konteksty” przybliżają najwybitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce, tropią obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury współczesnej, ukazują i przybliżają źródła i tradycje zjawisk znanych i nurtujących współczesne społeczności.

Pismo wydawane jest w nakładzie 1200 - 1400 egzemplarzy, dociera ono do najważniejszych bibliotek polskich i zagranicznych. Poszczególne numery były dotowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Kultury.

 powrót