„Kultura cyfrowa” - ponad pięć mln zł na udostępnianie zasobów muzealnych

26-08-2016

 

Dzięki Programowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” więcej polskich zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych będzie dostępnych dla każdego.

 

Samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz m.in. kościoły i związki wyznaniowe ubiegały się o dofinansowanie projektów związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem zdigitalizowanych zasobów kultury i dziedzictwa narodowego za pośrednictwem nowych mediów (w tym bibliotek i muzeów cyfrowych). Dotacje z MKiDN otrzymały 53 podmioty, w tym: Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina na rozwój platformy internetowej „mUltimate Chopin” (702 664 zł),  Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny na budowę portalu „Delet” (690 300 zł), a także Fundacja XX. Czartoryskich na digitalizację i udostępnienie w Internecie skarbów piśmiennictwa (667 775 zł).

Ogłoszony w maju br. Program „Kultura cyfrowa” ma pomóc w udostępnianiu i wykorzystywaniu cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego. Ma też przełamywać bariery dostępu do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo. Kolejny nabór do programu na 2017 rok planowany jest na listopad br. i zostanie ogłoszony wraz z innymi Programami MKiDN na 2017 r.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji programu w 2016 r., w tym lista rozpatrzonych wniosków są dostępne są na stronie programu:

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/kultura-cyfrowa.phppowrót