„Martwa natura wanitatywna” Philippa Sauerlanda w Muzeum Narodowym w Gdańsku

11-05-2015

Minister Małgorzata Omilanowska podczas prezentacji obrazu Philippa SauerlandaMinister Małgorzata Omilanowska podczas prezentacji obrazu Philippa Sauerlanda "Martwa natura wanitatywna. fot: PAP/Adam Warżawa

Minister Małgorzata Omilanowska podczas prezentacji obrazu Philippa SauerlandaMinister Małgorzata Omilanowska podczas prezentacji obrazu Philippa Sauerlanda "Martwa natura wanitatywna. fot: PAP/Adam Warżawa

Minister Małgorzata Omilanowska podczas prezentacji obrazu Philippa SauerlandaMinister Małgorzata Omilanowska podczas prezentacji obrazu Philippa Sauerlanda "Martwa natura wanitatywna. fot: PAP/Adam Warżawa

 

Premierowa prezentacja obrazu „Martwa natura wanitatywna ” Philippa Sauerlanda odbyła się 11 maja br. w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W towarzyszącej temu wydarzeniu konferencji prasowej udział wzięła udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Obraz Martwa natura wanitatywna Philippa Sauerlanda - przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 7 marca br. został zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku w domu aukcyjnym Dorotheum w Pradze (Republika Czeska).

Wiadomość o pojawieniu się obrazu Sauerlanda na aukcji dotarła do ministerstwa na trzy dni przed licytacją, więc wszelkie formalności niezbędne do udziału w aukcji trzeba było przeprowadzić bardzo szybko. Tutaj rzecz nie polegała wyłącznie na wyłożeniu pieniędzy. Dużo poważniejszą sprawą był fakt, że w Czechach obowiązują przepisy bardzo podobne do polskich, mówiące o zakazie wywożenia poza granice kraju dzieł dawnych. Można to uczynić tylko za zgodą służb konserwatorskich. Strona polska nie mogła przystąpić do aukcji bez „choćby sygnału” ze strony wspomnianych służby, iż uzyskanie takiej zgody będzie możliwe. Ostatecznie taka wstępna, a potem już formalna zgoda została wydana- mówiła minister Omilanowska. Jak dodała, do zakupu obrazu nie doszłoby, gdyby nie zaangażowanie miejscowego środowiska historyków sztuki. Na wystawiony na aukcji obraz natrafił dr hab. Marcin Kaleciński z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, rozpropagował tę informację w środowisku i dzięki zaangażowaniu m.in. dr Anny Sobeckiej z tego samego Instytutu UG, wiadomość dotarła do resortu kultury.

Philipp Sauerland (1677–1762) - artysta wywodzący się z gdańskiej rodziny malarzy - specjalizował się w martwej naturze. W 1714 lub 1715 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie zdobył uznanie jako mistrz pędzla.

Martwa natura wanitatywna (obraz wykonany techniką olejną, na płótnie, dublowany, o wymiarach 38 na 34 cm) jest najprawdopodobniej najwcześniejszym zachowanym dziełem artysty, a także jedynym, które powstało jeszcze w Gdańsku.

Obraz w istotny sposób wzbogacił zbiory MNG, a szczególnie ekspozycję stałą malarstwa gdańskiego - zarówno pod względem merytorycznym, jak i estetycznym, wspaniale korespondując ze zbiorami malarstwa holenderskiego. W zbiorach polskich znajdują się tylko trzy gdańskie martwe natury, które powstały w okresie nowożytnym - jedna w kolekcji MNG, druga w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, trzecia w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN.

Martwa natura wanitatywna była gatunkiem niezwykle popularnym w Holandii, kilka takich przedstawień znajduje się w kolekcji malarstwa flamandzkiego i holenderskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Prezentacja obrazu uwypukli jeszcze mocniej wpływ malarstwa holenderskiego na gdańskie.

Szerszej publiczności obraz Sauerland zostanie pokazany po raz pierwszy w najbliższy weekend - w Noc Muzeów. Kilka dni później zostanie umieszczony w Galerii Malarstwa Gdańskiego w Oddziale Sztuki Dawnej MN.

 

 powrót