„Muzeum XX. Czartoryskich”- nowa instytucja kultury

06-09-2012

List intencyjny w sprawie utworzenia „Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie” podpisali 6 września br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz książę Adam Karol Czartoryski- Fundator i Prezydent Rady Fundacji  XX Czartoryskich.

„Muzeum XX. Czartoryskich”- nowa instytucja kulturyPodpisanie listu intencyjnego /Fot. Jacek Łagowski/

„Muzeum XX. Czartoryskich”- nowa instytucja kulturyPodpisanie listu intencyjnego /Fot. Jacek Łagowski/

Sygnatariusze Listu zobowiązali się, że będą dążyć do zawarcia umowy w sprawie utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury- Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie wraz z Biblioteką Książąt Czartoryskich. Ma ona powstać do 1 stycznia 2013 r., zostanie wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tym samym Minister będzie jej współorganizatorem. Umowa zostanie zawarta na okres 50 lat.

Pytany o powody podjęcia takiej decyzji, Minister Zdrojewski powiedział: Kończę kolejny etap porządkowania spraw związanych z najcenniejszymi zbiorami w tej części Europy. (…)Dokonując oceny funkcjonowania Muzeum Czartoryskich pod kątem aktów prawnych, doszedłem do wniosku, że za dużo jest wątpliwości, niejasności i za dużo źródeł zagrożeń dla koherentności tej wystawy i stabilności zbioru. (…) Chcę zapewnić opiekę ministerialną i opiekę konserwatorską nad instytucją, która mieści jeden z najcenniejszych w Polsce zbiorów.

Istniejące obecnie w Krakowie Muzeum Książąt Czartoryskich, nie jest samodzielną instytucją kultury, ale oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. W zajmowanym przez nie budynku trwa obecnie remont sfinansowany kwotą 4,1 mln € ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca.

Muzeum Narodowemu w Krakowie należą się wyrazy szacunku i uznania za wieloletnią opiekę nad tak cenną kolekcją. Współpraca miedzy Muzeum Książąt Czartoryskich a Muzeum Narodowym będzie nadal trwała, ale będzie to współpraca na innych zasadach. Będą współpracowały dwie instytucje autonomiczne na zasadach uzgodnionych między dwiema dyrekcjami, a nie instytucje podporządkowane. Powiedział Minister Zdrojewski podczas uroczystości.

 powrót