„NCKF ma chronić filmowe dziedzictwo”

23-09-2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska podpisują umowę o współprowadzeniu przez MKiDN i Miasto Łódź istniejącej już instytucji „EC1 Łódź – Miasto kultury”. autor zdjęcia: Jarosław Jóźwiak
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska (L) oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska (P). Podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i Miasto Łódź istniejącej już instytucji „EC1 Łódź – Miasto kultury”. fot.: Jarosław Jóźwiak

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska podpisują umowę o współprowadzeniu przez MKiDN i Miasto Łódź istniejącej już instytucji „EC1 Łódź – Miasto kultury”. autor zdjęcia: Jarosław Jóźwiak
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska (L) oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska (P). Podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i Miasto Łódź istniejącej już instytucji „EC1 Łódź – Miasto kultury”. fot.: Jarosław Jóźwiak

- Chcemy uratować i zachować dziedzictwo filmowej Łodzi – podkreśliła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, która we wtorek (22 września br.) wraz z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską powołała do życia Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Od 1 stycznia 2016 r. NCKF rozpocznie działalność jako specjalistyczny oddział „EC1 – Łódź Miasto Kultury” – instytucji, którą od nowego roku wspólnie poprowadzą resort kultury i miasto Łódź.

Podpisana w tej sprawie umowa określa zasady współprowadzenia istniejącej już łódzkiej instytucji „EC1 Łódź – Miasto kultury”. Uzupełniony i poszerzony ma zostać zakres jej działania – w kierunku integracji innych instytucji z zakresu kultury filmowej oraz promocji wiedzy o filmie i prezentacji dorobku w tej dziedzinie. Załącznikiem do umowy jest nowy statut „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, który ma zostać nadany przez Radę Miejską Łodzi. Dokument wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r., a umowa zostaje zawarta na  okres do 31 grudnia 2065 r.

Siedziba NCKF znajdować się będzie na terenie dawnej elektrociepłowni EC1 przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi, gdzie w wyniku przeprowadzenia przez władze miasta rewitalizacji obiektów, powstał kompleks budynków łączących tradycje i unikalną architekturę z nowoczesną technologią.

Dać drugie życie filmowemu dziedzictwu

- Myślimy, aby w ramach Narodowego Centrum Kultury Filmowej funkcjonowało wiele podmiotów, które w tej chwili jeszcze do niego nie należą. Zależy nam, aby uratować zasoby i całe dziedzictwo, które pozostało po łódzkiej wytwórni filmowej; kostiumy, archiwum, całe materialne świadectwo wielu lat funkcjonowania wytwórni. Chcemy zachować to i nadać przedmiotom drugie życie w wystawach, ekspozycjach, ścieżkach edukacyjnych – podkreśliła minister Małgorzata Omilanowska.

Zdaniem prezydent Hanny Zdanowskiej, powstanie NCKF daje szansę powrotu Łodzi na mapę Polski filmowej i to w znaczącej skali. - To jest początek, dopiero zaczynamy współtworzyć tę instytucję, będziemy starali się, aby była impulsem rozwojowym dla powrotu filmu do Łodzi - dodała.

Ministerstwo kultury na działalność nowej instytucji w 2016 r. zagwarantowało nie mniej niż 2 mln zł – poinformowała minister Omilanowska. W następnych latach fundusze te – jak zaznaczyła – powinny wzrastać w zależności od tego, jaka będzie "realna potrzeba ich wydania".

Resort zapowiada, że teraz skupi się na powołaniu rady programowej NCKF. - Musi ona być merytorycznie silna, składać się z przedstawicieli różnych środowisk – nie tylko łódzkiego. Przeprowadzimy konkurs na osobę, która będzie kierowała tym przedsięwzięciem, bo jest ważne, aby był to ktoś z pomysłami. To plan na najbliższe miesiące. Rada programowa i dyrekcja będzie pracować nad harmonogramem dojścia do celu, którym jest wchłonięcie przez centrum innych instytucji i zasobów - wyjaśniła minister kultury.

Wystawy, archiwum, „historie mówione”

Nowa narodowa instytucja kultury ma pełnić funkcje wystawiennicze, edukacyjne i badawcze, które będą przenikać się wzorem najlepszych europejskich instytucji, by uzyskać efekt synergii. Będzie więc miejsce do organizacji wystaw i wydarzeń związanych z tematyką filmową, a także bogata oferta warsztatów, kursów i zajęć poświęconych kinematografii i kulturze audiowizualnej (m.in. lekcje muzealne i szkolenia dla nauczycieli).

Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie też gromadzić i prezentować dorobek polskich twórców filmowych. Oprócz rozbudowanego archiwum prowadzona będzie również dokumentacja relacji związanych z powstawaniem filmów w formie „historii mówionych” z rejestracją wideo (historia kina) lub reportażu z planu filmowego (najnowsze produkcje). Planowane jest też powołanie czasopisma naukowego.

W liście intencyjnym w sprawie powołania NCKF zapisano m.in. "Łódź w dziedzinie kultury filmowej ma bogaty i wyjątkowy dorobek, który stanowi istotny składnik jej aktualnej strategii rozwoju". Wspomniano działalność takich instytucji jak Szkoła Filmowa w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych, Katedra Teorii i Historii Filmu na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentami "łódzkiej filmówki" są m.in. Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski.powrót