„Nie ustaniemy w dążeniu do ustalenia każdego zamordowanego w Katyniu”

11-04-2018

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę - przemawia wicepremier minister kultury Piotr Gliński autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę - przemawia wicepremier minister kultury Piotr Gliński autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu Konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

 

- Deklaruję, że nie ustaniemy w dążeniu do ustalenia każdego zamordowanego w Katyniu z imienia i nazwiska. Robiąc to niweczymy zamiary sowieckiego totalitaryzmu - powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński podczas konferencji "Zbrodnia Katyńska - 75 lat walki o prawdę". Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa międzynarodowa konferencja "Zbrodnia Katyńska - 75 lat walki o prawdę". Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński objął to wydarzenie honorowym patronatem.

„Pokolenie oddanych patriotów”

- Wiosną 1940 r. rozstrzelano nie tylko prawie wszystkich oficerów i podoficerów wziętych do niewoli w czasie wojny polsko-sowieckiej z września 1939 r. – żołnierzy, warto przypomnieć, koalicji antyhitlerowskiej – ale i policjantów oraz wielu przedstawicieli elit przedwojennego państwa. Aresztowano ich na obszarze okupowanych wschodnich województw. Zabito ludzi, dla których dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” stanowiła treść życia. Byli wśród nich nauczyciele, prawnicy oraz lekarze. To pokolenie oddanych patriotów, których wychowały trudy okresu zaborów oraz przedwojenne państwo polskie, było odporne na próby sowieckiej indoktrynacji – powiedział podczas konferencji minister kultury Piotr Gliński.

Obowiązek dbania o pamięć o Zbrodni Katyńskiej

Wicepremier podkreślił, że „gdy Polska została zniewolona przez Związek Sowiecki, pamięć o Zbrodni Katyńskiej była fałszowana i zatajana. Za prawdę groziły represje”.

- Jednak znaleźli się ludzie, dla których szukanie i głoszenie prawdy było powinnością – to rodziny i bliscy ofiar. To oni stali się pierwszymi strażnikami pamięci i są nimi do dnia dzisiejszego. Z czasem dołączyli do nich niezależni badacze. Pamięć o Zbrodni kultywowała także polska emigracja – powiedział prof. Gliński.

Wicepremier podkreślił, że obowiązek dbania o tę pamięć spoczywa również na „Niepodległej Rzeczpospolitej”.

- Czynić to należy tym bardziej, że – jak wynika z badań, przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury – odsetek osób deklarujących, że nic nie wiedzą o stalinowskim mordzie, rośnie w porównaniu z analogicznymi badaniami z lat ubiegłych. Owszem, zdecydowana większość Polaków (90%) coś wie o Zbrodni Katyńskiej – i to jest pozytyw. Natomiast wśród tych, którzy o Zbrodni nie wiedzą nic, najwięcej jest, niestety, ludzi młodych – powiedział minister kultury. Podkreślił jednocześnie, że „państwo polskie musi jeszcze aktywniej uczestniczyć w edukacji i kultywowaniu pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Powinno zachęcać do prowadzenia dalszych badań i upowszechniania wiedzy”.

Zdaniem wicepremiera Glińskiego jednym z przykładów takiego działania jest, odbywająca się na Zamku Królewskim w Warszawie, międzynarodowa konferencja o Zbrodni Katyńskiej.

„Nie ustaniemy w dążeniu do ustalenia każdego zamordowanego w Katyniu”

- Deklaruję, że nie ustaniemy w dążeniach o ustalenie każdego pomordowanego z imienia i nazwiska. Dlaczego jest to tak ważne? Ustalając pełne okoliczności zbrodni, a ofiary oraz katów identyfikując z imienia i nazwiska, niweczymy zamiary sowieckiego totalitaryzmu, aby ludziom odebrać ich podmiotowość, nawet imiona, a sprawców masakry – ukryć. Działamy też w imię racji stanu narodu polskiego i wszelkich innych narodów – ofiar bolszewizmu - powiedział Piotr Gliński.

Minister kultury podkreślił, że cieszy go fakt iż, „na Ukrainie po 2014 r. doszło do bezprecedensowego otwarcia archiwów sowieckich służb, przechowujących nie tylko dokumenty o ofiarach, ale i o katach”.

- Głęboko wierzę, iż prędzej czy później władze państwowe Rosji i Białorusi pójdą również tą drogą.  Że razem poprzez wspólne badania wyjaśnimy wszelkie motywy, którymi kierowali się zbrodniarze, co zniewoliwszy Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, usiłowali wraz z hitlerowskimi Niemcami zniewolić również Polaków – powiedział prof. Gliński.

„Zbrodnia katyńska. 75 lat walki o prawdę” - konferencja

Międzynarodową konferencję „Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę” zorganizowały Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Muzeum Katyńskie Oddział Muzeum Wojska Polskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prof. dr hab. Piotra Glińskiego, wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej.

Konferencja, organizowana z okazji 75. rocznicy ogłoszenia przez Niemcy informacji o odkryciu w Związku Sowieckim masowych grobów oficerów Wojska Polskiego jest okazją do refleksji naukowej nad tą zbrodnią ludobójstwa, dokonaną na mocy decyzji najwyższych władz ZSRS oraz do upowszechnienia wiedzy na ten temat. To także oddanie hołdu ofiarom i ich bliskim.

W spotkaniu biorą udział badacze z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Argentyny. Podczas dyskusji i paneli są poruszane tematy związane m.in. z problematyką pamięci o Zbrodni Katyńskiej, niemiecką ekshumacją w Lesie Katyńskim, konsekwencjami ujawnienia zbrodni zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Dyskusja dotyczy również reakcji ZSRS, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i państw Ameryki Południowej. Omawiane są też kwestie prawne – problematyka „Kłamstwa katyńskiego” i możliwości przeciwdziałania fałszowaniu historii przy pomocy środków prawnych.

Organizację konferencji wsparły: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oraz Polska Grupa Zbrojeniowa.powrót