„Niepodległa”: Wiceminister Sellin podsumował stan realizacji programu

27-04-2018

fot. KPRM

fot. KPRM

 

„Niepodległa” – koordynowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program dotyczący obchodów upamiętniających wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – cieszy się dużym zainteresowaniem: w naborze w 2018 r. złożono ponad 2,5 tys. wniosków o łącznej wartości 128 mln zł. Na posiedzeniu rządu 26 kwietnia 2018 r., Jarosław Sellin Pełnomocnik Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił informacje na temat aktualnego stanu realizacji programu.

Program jest otwarty dla wszystkich. Każdy może wystąpić o możliwość korzystania z jego logotypu, stanowiącego faksymile marszałka Piłsudskiego. Do tej pory z tej możliwości skorzystało ponad 1000 podmiotów. W ramach programu wspierane są – poprzez dotacje i działania wojewodów – projekty regionalne i lokalne. W 2017 r. dofinansowano 157 projektów na łączną kwotę blisko 4 mln zł. Równocześnie wojewodowie zrealizowali 25 projektów o wartości 1,2 mln zł o charakterze regionalnym.

W ramach programu zorganizowanych zostało 31 wydarzeń kulturalnych za granicą. W 2018 r. zaplanowano ok. 200 projektów kulturalnych realizowanych we współpracy z prestiżowymi instytucjami zagranicznymi, takimi jak Centrum Pompidou w Paryżu, Targi Designu w Mediolanie czy Elbphilharmonie w Hamburgu.

Ponadto, w międzynarodowym programie dotacyjnym dofinansowano 74 przedsięwzięcia. W ramach projektów za granicą prezentowane są najważniejsze zjawiska w polskiej sztuce ostatniego stulecia. Pokazywane są fenomeny kulturowe, które – mimo upływu czasu – nie straciły swojej aktualności i mogą nadal inspirować odbiorców na całym świecie.

Na szczeblu ogólnopolskim w 2017 r. zrealizowano 22 projekty, w tym m.in.: wystawę „Wyspiański” w Muzeum Narodowym w Krakowie, którą do tej pory odwiedziło blisko 100 tys. Zwiedzających, „Polska Niepodległa – historia w ożywionych obrazach”, czyli cykl 10 filmów edukacyjnych dotyczących najważniejszych etapów polskiej walki o niepodległość zrealizowany w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz wydłużenie listy Pomników Historii do co najmniej stu obiektów.

W 2018 r. planowanych jest kilkadziesiąt przedsięwzięć, w tym m.in. wystawy, cykle koncertów oraz działania animacyjne. Do najważniejszych należą: gala i konferencja związana z wręczaniem prestiżowej Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku EMYA 2018 – wydarzenie to zostanie po raz pierwszy zorganizowane w Polsce oraz projekt edukacyjny Narodowego Centrum Kultury dotyczący symboli narodowych i ich wykorzystywania.

 

Źródło: /KPRM, MKiDN/powrót