„Odszedł wybitny człowiek Kościoła i wielki Polak”. Ostatnie pożegnanie o. dr. Hieronima Fokcińskiego

03-08-2018

Ostatnie pożegnanie o. dr. Hieronima Fokcińskiego,
 fot. PAP Stanisław Rozpiędzikfot. PAP Stanisław Rozpiędzik

- W naszej pamięci pozostanie głębia duchowości Zmarłego, jego niedościgła erudycja historyka i archiwisty, patriotyzm duszpasterza Polonii – napisał wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński w pożegnalnym liście odczytanym podczas mszy św. pogrzebowej śp. o. Hieronima Fokcińskiego, która została odprawiona 3 sierpnia w kaplicy św. Franciszka Borgiasza w Kurii Generalnej TJ w Rzymie. O. Hieronim Fokciński zmarł 31 lipca w wieku 81 lat. Przeżył 64 lata w powołaniu zakonnym i 55 lat w powołaniu kapłańskim. Jego ciało spoczęło w grobowcu oo. Jezuitów na Cmentarzu Campo Verano.


„Całe życie poświęcił Kościołowi i nauce”

List pożegnalny w imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego podczas mszy św. pogrzebowej odczytał dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Michał Góras.

- Świętej pamięci Ojciec dr Hieronim Fokciński SJ przeżył 64 lata w powołaniu zakonnym i 55 lat w kapłaństwie. Przez niemal pół wieku, od maja 1971 roku, był drugim – po śp. ojcu Eugeniuszu Reczku SJ – rektorem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie – renomowanego polskiego ośrodka naukowo-badawczego – napisał w liście wicepremier Piotr Gliński. Podkreślił, że o. dr Hieronim Fokciński „pozostawił przeszło trzysta publikacji naukowych”.

Minister kultury wskazał, że duchownego „zaprosiły do członkostwa liczne towarzystwa i gremia naukowe, polskie i zagraniczne”.

- W naszej pamięci pozostanie głębia duchowości Zmarłego, jego niedościgła erudycja historyka i archiwisty, patriotyzm duszpasterza Polonii. Nie będzie żadnym nadużyciem stwierdzenie, iż śp. Ojciec Hieronim całe życie poświęcił Kościołowi i nauce, mając zawsze na uwadze człowieka. Temu swojemu powołaniu oddawał się z niezwykłym poświęceniem – napisał Piotr Gliński.

Wicepremier przypomniał, że za wybitne osiągnięcia o Hieronim został uhonorowany „wysokimi polskimi odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Pro Ecclesia et Pontifice Stolicy Apostolskiej”.

- Z pewnością niejeden z dziś obecnych zdał sobie sprawę ze znamiennej koincydencji dnia śmierci śp. Ojca Hieronima i wigilii wspomnienia św. Ignacego Loyoli. Refleksja nad powyższym utwierdza mnie w przekonaniu, że zarówno w swoim powołaniu zakonnym i kapłańskim oraz powołaniu naukowym, w chwili rozłąki z tym światem, otrzymał wieniec sprawiedliwości, gdyż „wprzódy w dobrych zawodach wystąpił, bieg ukończył, wiary ustrzegł” – podkreślił Piotr Gliński. Na koniec złożył najszczersze kondolencje Rodzinie i bliskim Zmarłego.

- Odszedł wybitny człowiek Kościoła, wielki Polak, niezrównany Humanista. Requiescat in pace! – powiedział Piotr Gliński.


Ojciec Hiernonim Fokciński

Ojciec Hieronim Fokciński SJ urodził się 30  września 1937 roku w Mirowicach koło Bydgoszczy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił  10 września 1954 r. i odbył nowicjat w Kaliszu. Śluby zakonne po nowicjacie złożył 11 września 1956 r. w Poznaniu. Studiował filozofię w Krakowie (1958-61) i teologię w Warszawie (1961-65). 21 czerwca 1964 r. przyjął w Kaliszu święcenia kapłańskie przez posługę bpa Jana Zaręby, biskupa pomocniczego Diecezji  Włocławskiej. Przez kolejne lata (1965-70) studiował filologię klasyczną i historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pomagał przy kościele.

W 1970 r. otrzymał dyplom magistra historii. W tym też roku wyjechał do Rzymu i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim specjalizował się w historii Kościoła. Po śmierci o. Eugeniusza Reczka SJ, założyciela Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, o. Hieronim został mianowany w 1971 r. jego rektorem. W 1978 r. na podstawie pracy „Procedura nadawania godności biskupich w XVI wieku” otrzymał naukowy stopień doktora. Ostatni etap formacji podstawowej czyli III probację odbywa pod kierunkiem o. instruktora Sergio Rendina w Gallarate, we Włoszech. Uroczystą profesję złożył dnia 8 grudnia  1979 r.  w Rzymie na ręce ówczesnego Asystenta Asystencji Słowiańskiej, o. Petera Galaunera SJ.W 1991 r. został mianowany konsultorem Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Rok później relatorem tejże Kongregacji, a od 1994 także wykładowcą w jej Studium. Zwieńczeniem pracy o. Hieronima w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych było nadanie mu w 2010 r. papieskiego odznaczenia – Krzyża „Pro Ecclesia e Pontifice”. O. Fokciński był członkiem Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibilografia dell’Archivio Vaticano, Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Odznaczenia, tytuły, publikacje

W 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce, za popularyzowanie polskiej kultury oraz za działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech. 11 czerwca 2013 r. otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. O. Hieronim pełnił funkcję rekotra PISK przez 47 lat, aż do końca swoich dni. Odszedł do Pana w 81 roku życia, 64 powołania zakonnego i 55 kapłaństwa.

O. Hieronim napisał i wydał wiele publikacji m.in. W sprawie odtworzenia średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej, Dzieje Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i jej archiwa w okresie powojennym, Polonia włoska: słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech.

 

Źródło: / MKiDN, jezuici.pl/

 powrót