„Pamięć Europy”

01-04-2014

Przedstawiciele ponad 150 instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się historią XX wieku z ponad 20 krajów Europy spotkają się w Pradze, gdzie od 9 do 11 kwietnia br. potrwa III edycja międzynarodowego sympozjum „Pamięć Europy”. Będą rozmawiać o współczesnej kulturze pamięci w kontekście przypadających w tym roku ważnych rocznic historycznych. Sympozjum otworzą m.in. Małgorzata Omilanowska -Podsekretarz Stanu w MKiDN, Lubomír Zaorálek - minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej oraz Jiří Drahoš - prezes Czeskiej Akademii Nauk.

Przedsięwzięcie organizowane jest z inicjatywy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie istniejących przedsięwzięć, budowanie trwałej płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, a także dostarczanie impulsów do nowych inicjatyw, które mogą posłużyć lepszemu zrozumieniu różnych perspektyw postrzegania historii Europy.

Tegoroczne Sympozjum zatytułowane jest „Europejski rok historii: punkty zwrotne w historii Europy XX w. – między wojną a pokojem w latach 1914-2004”.Rozważaniom towarzyszyć będzie pamięć o wydarzeniach, których okrągłe rocznice przypadają na rok 2014: stulecie I wojny światowej, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej czy 25. rocznica doniosłych wydarzeń z 1989 r.

Pierwszy wykład wystąpienie Marci Shore – amerykańskiej historyk, zajmującej się badaniami historii Europy Wschodniej, wykładowczyni Uniwersytetu Yale (USA) – poświęcone właśnie przełomowym momentom w europejskiej historii: 1914-1939-1945-1989-2004. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wezmą udział w dyskusjach i warsztatach, a także wysłuchają wystąpień wielu historyków i praktyków z zakresu badań nad pamięcią XX wieku, w tym m.in. Jamesa Marka z Uniwersytetu Exeter, Heidemarie Uhl z Austriackiej Akademiii Nauk,  Włodzimierza Borodzieja z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Jenie, a także Oldřicha Tůmy z Instytutu Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk. Sympozjum zakończy finałowe wystąpienie Pietera Lagrou (Wolny Uniwersytet w Brukseli) na temat postrzegania historii 25 lat po upadku komunizmu.

W programie znajduje się także prezentacja wystawy zatytułowanej „Między dyktaturą a demokracją”, na którą złoży się niemal 200 fotografii oraz dokumentów dźwiękowych z wielu europejskich archiwów. Uczestnicy Sympozjum odwiedzą także Muzeum w Lidicach – ważne miejsce pamięci dla Czechów, w którym 10 czerwca 1942 r. Niemcy dokonali masowej eksterminacji ludności cywilnej.

Cykl sympozjów “Pamięć Europy” został rozpoczęty w 2012 r. w Gdańsku. Rok później sympozjum odbyło się w Berlinie. Organizacja kolejnej edycji planowana jest w Wiedniu.

W tym roku partnerami Sympozjum są: Instytut Historii Najnowszej Czeskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej oraz Komisja Europejska.

Szczegółowy program konferencji znajduje się pod adresem: www.europeanremembrance.enrs.eu.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry, do których niebawem dołączy Rumunia. Status obserwatora mają Austria i Czechy. www.enrs.eu

Federalna Fundacja Badań nad Dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności (SED) została założona w 1998 roku przez Bundestag. Fundacja bada przyczyny, historię i konsekwencje dyktatury w radzieckiej strefie okupacyjnej w Niemczech oraz w NRD. Jej działalność polega w głównej mierze na realizacji projektów o charakterze historyczny, edukacyjnym i naukowym, a także wsparciem ofiar reżimu komunistycznego w Niemczech. www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) to muzeum oraz centrum edukacyjne i naukowe, powstałe w 2007 r. w Gdańsku. ECS zajmuje się nie tylko historią i recepcją polskiej „Solidarności”, ale także wspiera refleksję nad stanem społeczeństwa otwartego, nad rolą państwa, tożsamością wspólnot demokratycznych, a także problemem sprawiedliwości społecznej. Ważnym celem ECS jest także promocja idei wolności i solidarności w państwach autorytarnych. www.ecs.gda.pl

 powrót