„Pamięć i Nadzieja”. Konferencja o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej

26-11-2017

Spotkanie  w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Na zdjęciu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin oraz przedstawiciele rządu. materiał z archiwum Nasz Dziennikfot.: "Nasz Dziennik"

 

Postawa Polaków ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej była tematem Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja”. Spotkanie odbyło się w niedzielę 26 listopada br. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele rządu – wśród nich był wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W spotkaniu uczestniczyli też świadkowie Holocaustu uratowani przez Polaków.

„Historyczne osiągnięcia Jana Pawła II w zakresie stosunków żydowsko-katolickich”

- Przełom, który dokonał się w relacjach Kościoła katolickiego z judaizmem i w relacjach z państwem Izrael za pontyfikatu Jana Pawła II, moim zdaniem wynikał w dużej mierze z tego, że papież ten pochodził z Polski, i że tragedia narodu żydowskiego, której był naocznym świadkiem, kazała mu spojrzeć na religię tego narodu i jego losu w głębszy, metafizyczny sposób – powiedział podczas Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja” w Kaplicy Pamięci przy toruńskim sanktuarium wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Jak wskazał Jarosław Sellin, najlepszy jak dotąd biograf Jana Pawła II, amerykański filozof i teolog katolicki George Weigel pokusił się o sformułowanie dziesięciu trwałych historycznych dokonań jego papieskiej posługi. Wśród tych dziesięciu osiągnięć wymienił historyczne osiągnięcia papieża w zakresie stosunków żydowsko-katolickich – mówił wiceminister Jarosław Sellin.

– George Weigel stwierdza, że jeśli w obecnym wieku Żydzi i chrześcijanie znowu zaczną ze sobą rozmawiać o takich wielkich biblijnych sprawach jak przymierze, mesjanistyczna nadzieja, moralne prawo wyryte w ludzkich sercach i na tablicy dziesięciu przykazań, to okaże się, że nowy dialog wiele zawdzięcza właśnie temu polskiemu papieżowi – powiedział wiceminister Sellin. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż Karol Wojtyła w Krakowie i Wadowicach na co dzień obcował z Żydami. Żydzi byli po prostu trwałym elementem krajobrazu kulturowego, etnicznego niemal każdego polskiego miasta i miasteczka takiego jak Wadowice – zaznaczył wiceminister.

– Silną wrażliwość Jana Pawła II wobec fenomenu Żydów jako narodu i judaizmu jako religii tłumaczy po prostu tym, że był on Polakiem. W Wadowicach przez osiemnaście lat jego życia i w Krakowie, gdzie udał się na studia w 1938 roku, żył obok Żydów jak wszystkie dotąd 40 pokoleń Polaków. Sam w czasie pielgrzymek do Polski wspominał: „należę jeszcze do tego pokolenia, dla którego obcowanie z Żydami, z Izraelitami było rzeczą codzienną”. (…). Z kolei w Krakowie był najpierw świadkiem życia jednej z najstarszych wspólnot Żydowskich w Europie, potem zaś z bliska obserwował gehennę krakowskich Żydów – powiedział Jarosław Sellin.

Międzynarodowa Konferencja „Pamięć i Nadzieja

Konferencję zorganizował Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, działający przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z fundacją From The Depths przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Na zakończenie konferencji zebrani pomodlili się w języku hebrajskim i polskim.powrót