„Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur”

27-04-2012

Przesłaniem wystawy „Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)”, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, jest przedstawienie fenomenu dawnej Rzeczypospolitej – jednego z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państw wczesno nowożytnej Europy.

Wystawa składa się z sześciu modułów tematycznych. Dwa pierwsze prezentują zjawisko szeroko pojętej wielokulturowości z perspektywy całego państwa, koncentrując się na takich zagadnieniach jak: fenomen staropolskiego federalizmu oraz skład etniczny i wyznaniowy społeczeństwa I RP.  Dwa kolejne moduły stopniowo zawężają perspektywę, koncentrując się na problematyce tożsamości regionalnych i lokalnych oraz sposobów funkcjonowania jednostek w społeczeństwie wielokulturowym. Moduł piąty dotyczy zjawiska oddziaływania wieloetniczności na ówczesną kulturę. Ostatni moduł pokazuje, co przetrwało do czasów nam współczesnych z wielokulturowości Rzeczypospolitej wielu narodów.

Eksponaty (ok.190) pochodzą z prawie 50 miejsc – muzeów, archiwów, bibliotek, klasztorów i od osób prywatnych. Wśród bardzo cennych są m.in. oryginalny akt Unii Lubelskiej, kapa ze stroju ślubnego królowej Bony i różaniec króla Stefana Batorego. Oprócz eksponatów i dokumentów z epoki autorzy wystawy wykorzystują nowoczesne technologie prezentacji, m.in. mapy multimedialne oraz tzw. pokazy poliwizyjne.

Zamek Królewski w Warszawie, Galeria Wystaw Czasowych (II piętro), 3 maja – 31 lipca 2012

Godziny otwarcia: codziennie w godz.: 11.00-18.00, w czwartki w godz.: 11.00-20.00powrót