Zaproszenia na międzynarodowe wydarzenia kulturalne

Polscy artyści co roku mają okazję uczestniczyć w zagranicznych wydarzeniach kulturalnych, konkursach i festiwalach z różnych dziedzin sztuki. Zagraniczni organizatorzy często zwracają się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o rozpowszechnianie informacji dotyczących organizowanych przez nich i na ich zasadach wydarzeń oraz inicjatyw. W tym miejscu znaleźć można informacje zagranicznych instytucji o możliwości udziału w organizowanych przeglądach, konkursach, stypendiach zagranicznych i innych przedsięwzięciach artystycznych o międzynarodowym zasięgu.

Pragniemy zaznaczyć, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest współorganizatorem, ani partnerem niżej wymienionych projektów. MKiDN nie zapewnia finansowania udziału w tych wydarzeniach. W przypadku stypendiów zagranicznych zamieszczonych na stronie ministerstwa, uprzejmie informujemy, że MKiDN nie pośredniczy w naborze oraz kwalifikacji kandydatów na stypendia.

Wszystkie szczegółowe informacje przekazane przez organizatorów przedsięwzięć są dostępne pod wskazanymi przez nich adresami.

„Radość Europy” (Joy of Europe) - Międzynarodowy Zjazd Dzieci Europy

13-12-2016

Biuro Kultury Urzędu Miasta Belgradu (Serbia) i Dziecięce Centrum Kultury w Belgradzie zapraszają na 48. edycję „Radości Europy” (Joy of Europe) - Międzynarodowego Zjazdu Dzieci Europy.

Festiwal adresowany jest do dzieci w wieku 7-14 lat i obejmuje następujące dziedziny sztuki:

- taniec (klasyczny, nowoczesny, jazzowy i tradycyjny, show taneczne)
- muzyka (klasyczna, ludowa, współczesna, jazz, rock)
- multimedia

Organizatorzy oczekują grup złożonych z maksymalnie 15 dzieci i 2 dorosłych opiekunów. Dzieci zostaną zakwaterowani w domach uczniów szkół w Belgradzie. Opiekunom będzie przysługiwał nocleg w hotelach z wyżywieniem H-B. Festiwal odbędzie się w dniach 2-5 października w Belgradzie.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 maja 2017 r.

„Radość Europy” otrzymała etykietę jakości EFFE (Europa dla Festiwali. Festiwale dla Europy) przyznaną przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdą Państwo w załączonym pliku lub na stronie internetowej:

http://www.dkcb.rs/joy-of-europe-propositions/powrót