„Rozgrzewamy Polskie Serca” – 9 miesięcy programu Fundacji PGNiG

14-12-2016

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na konferencji prasowej programu Rozgrzewamy polskie sercafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: konferencja prasowa programu Rozgrzewamy polskie sercafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: konferencja prasowa programu Rozgrzewamy polskie sercafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na konferencji prasowej programu Rozgrzewamy polskie sercafot. Danuta Matloch

 

Przypominanie ważnych wydarzeń z historii Polski, przybliżanie życiorysów bohaterów oraz promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży – to główne cele realizowanego od dziewięciu miesięcy społecznego programu Fundacji PGNiG „Rozgrzewamy Polskie Serca”. W warszawskim Muzeum Gazownictwa 14 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie dotychczasowych działań. W uroczystości wzięli udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz kombatanci – Żołnierze Wyklęci.

„Cieszę się, że „Rozgrzewamy Polskie Serca” już teraz okazuje się dużym sukcesem PGNiG. To spółka mocno związana z naszą historią i tradycją, umiejąca  dostrzegać i wspierać przedsięwzięcia kluczowe z punktu widzenia teraźniejszości i przyszłości naszego społeczeństwa. Zainaugurowany ponad dziewięć miesięcy temu program przyniósł wiele ciekawych działań w obszarach edukacji historycznej, rozwoju kultury oraz wsparcia weteranów walki o polską niepodległość. Mam nadzieję, że w kolejnych latach liczba wartościowych przedsięwzięć otaczanych opieką spółki i Fundacji PGNiG będzie stale rosnąć” – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

Wsparcie filmów, renowacji zabytków i wydawnictw historycznych

Głównym celem realizowanego od lutego 2016 r. programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” są działania na rzecz podnoszenia świadomości historycznej Polaków, przede wszystkim młodzieży. W tym czasie udało się zrealizować niemal 40 różnego rodzaju projektów związanych z historią i narodowym dziedzictwem Polski. Fundacja PGNiG wsparła produkcję filmów „Warszawa 1935 – Wola”, „Historia Roja”, „Zanim Będzie za późno” oraz „Wyklęty”, wspomogła renowację należących do polskich wspólnot zabytków sakralnych na terenie byłego Związku Sowieckiego, a także sfinansowała wydanie książki „Harcerską drogą do niepodległości. Od >>Czarnej Jedynki<< do Komitetu Obrony Robotników". Do 4 000 polskich szkół trafia także comiesięczna prenumerata magazynów historycznych, a weterani Powstania Warszawskiego zostali objęci programem „Rachunek Wdzięczności” przewidującym duże dofinansowania do opłat za gaz.

W ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” Fundacja PGNiG wykorzystuje różnorodne formy komunikacji, które dopasowane są do szerokiej grupy odbiorców programu. Wśród nich znalazły się  m.in. filmy fabularne i dokumenty, koncerty i słuchowiska muzyczne, wystawy, festiwale, audycje edukacyjne oraz biegi pamięci.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zajmuje się wspieraniem szeroko rozumianego dziedzictwa i kultury narodowej, a także działaniami na rzecz propagowania nauki oraz aktywności sportowej. Ważnym zadaniem Fundacji jest również edukacja historyczna, budowanie narodowej tożsamości i kultywowanie pamięci o polskich bohaterachpowrót