„Świdermajery” w wojewódzkiej ewidencji zabytków

13-09-2017

Fot. Danuta Matloch

 

176 obiektów z terenu Otwocka, głównie wille typu świdermajer, zostało włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków – poinformowała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podczas konferencji prasowej 13 września 2017 r. w Warszawie.

Świdermajery to drewniana architektura letniskowa przełomu XIX i XX w. powstała na tzw. linii otwockiej. Twórcą tego stylu budownictwa był Michał Elwiro Andriolli. W latach dwudziestych XX w. drewniane wille były miejscem spotkań polskiej inteligencji.

"Warto łączyć rozwój turystyki z ochroną letniskowej architektury drewnianej” - podkreśliła prof. Magdalena Gawin.

Dzięki włączeniu świdermajerów do wojewódzkiej ewidencji zabytków samorządy będą mogły ubiegać się o wielomilionowe środki z programów unijnych. Ponadto będą one ujmowane w planach zagospodarowania przestrzennego, a prowadzone przy nich prace budowlane lub remontowe będą wymagały uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W konferencji prasowej uczestniczyli również wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.powrót