„Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku”. Raport Narodowego Centrum Kultury

16-01-2018

Na zdjęciu: Flaga Polskifot. Danuta Matloch

98% Polaków wie, że 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, a 62% badanych uznaje ten dzień za wyjątkowy – tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Efekty przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane we wtorek 16 stycznia br. na konferencji prasowej w Galerii Sztuki Kordegarda. W spotkaniu wzięła udział m.in. dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Paulina Florjanowicz.

Obchody Święta Niepodległości wspólnie z rodziną i przyjaciółmi

W pierwszej części badania (jakościowej) przeprowadzono 6 zogniskowanych wywiadów grupowych w dwóch miastach – Warszawie i średniej wielkości miejscowości (ok. 50 tys. mieszkańców). Grupy różniły się między sobą ze względu na wiek oraz stopień uczestnictwa w obchodach świąt państwowych. Kluczowym etapem badania był sondaż zrealizowany na próbie 1000 Polaków w wieku 15+ w dniach 13-16 listopada 2017 roku przez firmę GfK Polonia.

Jak wskazują wyniki sondażu 98% Polaków wie, że 11 listopada obchodzone jest Święto Niepodległości (liczba poprawnych odpowiedzi udzielanych spontanicznie). Dla 62% badanych 11 listopada 2017 roku był wyjątkowym dniem. Osoby te najczęściej uzasadniały „wyjątkowość” w następujący sposób: „bo to był ważny dzień w historii Polski/ważne święto” (38%), „bo czuję się częścią wspólnoty narodowej” (14%), „bo spędziłem czas z bliskimi/rodziną” (9%).

Święto Niepodległości nosi znamiona uroczystości wspólnototwórczej. Partycypacja w obchodach częściej odbywa się na poziomie wspólnych interakcji rodzinnych lub towarzyskich niż indywidualnych aktów uczestnictwa. Wśród uczestników obchodów lub wydarzeń publicznych 87% osób zadeklarowało, że brało w nich udział z rodziną i/lub znajomymi, a tylko 13% indywidualnie.

Spotkania z bliskimi, udział we mszy świętej, marszach i koncertach

Dzięki temu, że sondaż został przeprowadzony tuż po 11 listopada, respondenci bez trudu byli w stanie przypomnieć sobie jak obchodzili Święto Niepodległości. W badaniu pojawiło się pytanie o czynności, które różniły dzień 11 listopada 2017 roku od typowego dnia (czynności niecodzienne) oraz te związane ze spędzaniem wolnego czasu. Polacy najczęściej wskazywali na relacje z bliskimi (spędzanie czasu z rodziną/znajomymi, 53%). Duża grupa respondentów jako aktywność wyróżniającą dzień 11 listopada 2017 roku wskazała udział we mszy świętej lub innych praktykach religijnych (18%). 14% Polaków jako czynność wyróżniającą 11 listopada 2017 roku wymieniła udział w obchodach lub wydarzeniach publicznych. Najpopularniejsze ich formy to marsz (38% uczestniczących w wydarzeniach publicznych) oraz koncert (18% uczestniczących w wydarzeniach publicznych).

Powody do świętowania

Deklarowane podczas dyskusji grupowych powody, dla których Polacy biorą udział w obchodach Święta Niepodległości to przede wszystkim: przekonanie o wadze święta i wydarzenia, które ono upamiętnia, poszukiwanie poczucia wspólnoty, jedności i dumy, radosny charakter święta (co odróżnia je od wielu innych upamiętnianych wydarzeń z historii Polski). Do udziału w obchodach zniechęcają głównie: podziały społeczne uwidaczniające się tego dnia, upolitycznienie, obawa o bezpieczeństwo swoich bliskich oraz… pogoda.

Ponad połowa Polaków (57%) deklaruje chęć wzięcia udziału w przyszłorocznych obchodach Święta Niepodległości, 23% waha się, a 20% Polaków nie chce brać udziału w wydarzeniach organizowanych w dniu 11 listopada 2018 roku.

Pełny raport „Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku”

 

źródło: /NCK,MKiDN/powrót