„Szewc” wrócił do Wilanowa

05-10-2012

Po ponad 70-letniej nieobecności do Muzeum Pałacu w Wilanowie wrócił zaginiony obraz pt. „Szewc”. W ceremonii ponownego przekazania dzieła do Muzeum w Wilanowie wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzata Omilanowska oraz Dyrektor Muzeum, Paweł Jaskanis. W trakcie uroczystości Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” uhonorowany został Peter Sahle, który przekazał obraz do macierzystej kolekcji.

„Szewc” wrócił do Wilanowa„Szewc” wrócił do Wilanowa

„Szewc” wrócił do WilanowaPodsekretarz Stanu Małgorzata Omilanowska i Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie z odzyskanym obrazem pt.”Szewc”.

„To sytuacja niezwykła, także dlatego, że dzieło zostaje dobrowolnie przekazane przez obywatela państwa, którego działania spowodowały utratę obrazu kilkadziesiąt lat temu. Piękny gest i czekamy na kolejne tego typu miłe niespodzianki”, powiedziała w trakcie uroczystości Podsekretarz Stanu w MKiDN, Małgorzata Omilanowska.

„Szewc” znajdował się w galerii wilanowskiej co najmniej od połowy XIX w. Został zrabowany w trakcie II Wojny Światowej. W Muzeum pozostała jedynie pusta rama z umieszczoną na odwrocie informacją o jego zaginięciu. Obraz został uwzględniony w spisach strat wojennych oraz zarejestrowany w bazie danych dóbr kultury utraconych w wyniku działań wojennych.

W lipcu br. Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN otrzymał informację o jego odnalezieniu na terenie Niemiec. Obraz znajdował się w kolekcji prywatnej w Coburgu. Wycięte z ram płótno zostało zakupione przez obecnego posiadacza na targu staroci w Norymberdze w 1974 lub 1975 r. Pod koniec lat siedemdziesiątych malowidło było poddane renowacji przez konserwatora muzeum w Würzburgu.

W trakcie wizyty ekspertów w Coburgu potwierdzono autentyczność obrazu oraz zachowanych znaków Galerii Wilanowskiej na odwrocie. Będący w posiadaniu obrazu Peter Sahle, mając świadomość ogromu strat kultury polskiej poniesionych podczas II wojny światowej, zdecydował o przywróceniu obrazu macierzystej kolekcji. Podczas uroczystości w Wilanowie został uhonorowany „Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

"Szewc" to kolejne dzieło zaginione w okresie II wojny światowej, które w ciągu ostatnich miesięcy wraca do kraju. Dzięki staraniom polskiego ministerstwa kultury odzyskano m.in. "Pomarańczarkę" Aleksandra Gierymskiego, "Murzynkę" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej i dzieła Juliana Fałata "Przed polowaniem w Rytwianach" i "Naganka na polowaniu w Nieświeżu".powrót

Warto przeczytać