„Szukaj w archiwach” dostępne on-line

17-11-2009

Archiwa państwowe udostępniły w Internecie testową wersję systemu, który umożliwia przeszukiwanie informacji o zbiorach oraz oglądanie skanów archiwaliów.

Na obecnym etapie rozwoju, użytkownicy mogą wyszukiwać informacje o milionie jednostek archiwalnych ze  zbiorów Archiwów Państwowych w Poznaniu oraz Lublinie (wraz z oddziałami). W przypadku lubelskiej instytucji, w Internecie można oglądać również kopie cyfrowe części zbiorów tego archiwum. Są to m.in. zdigitalizowane akta cechów i organizacji rzemieślniczych w Lublinie z okresu ponad 400 lat (1532-1957), materiały Urzędu  Wojewódzkiego Lubelskiego (1919 -1939), Związku Walki Zbrojnej - lubelskiego okręgu Armii Krajowej (1940-1945), Polskiej Armii Wyzwoleńczej (1950) czy Komendy Obrońców Polski (1940-1943). Docelowo w systemie mają się znaleźć materiały ze wszystkich archiwów państwowych.

 Rozpoczęcie testów internetowej wyszukiwarki jest jednym z etapów projektu, który nosi roboczą nazwę Zintegrowany System Informacji Archiwalnej „ZoSIA”.  Został on zainicjowany w 2007 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Sławomira Radonia.  Celem tej inicjatywy jest stworzenie narzędzia do opracowywania oraz udostępniania w Internecie zbiorów archiwów państwowych. Budowę systemu prowadzi Narodowe Archiwum Cyfrowe. W 2008 roku NAC otrzymało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcie finansowe na realizację tego zadania.

Więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA można znaleźć na www.nac.gov.pl.powrót

Warto przeczytać