„Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych”

24-06-2015

Konferencja Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych. fot.: Danuta Matloch
Konferencja „Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych"

Konferencja Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych. fot.: Danuta Matloch
Konferencja „Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych"

Konferencja Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych. fot.: Danuta Matloch
Konferencja „Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych"

 

Rola instytucji artystycznych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy między instytucjami a samorządami oraz ich relacji z MKiDN. To tematy konferencji „Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych”, która odbyła się 24 czerwca br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Gospodarzem spotkania z udziałem marszałków województw i prezydentów miast była Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Organizowana przez MKiDN konferencja adresowana była do marszałków województw i prezydentów miast, będących organizatorami samorządowych instytucji artystycznych (teatrów, filharmonii, oper, operetek, orkiestr, zespołów pieśni i tańca oraz zespołów chóralnych). Tematem były kwestie związane z rolą instytucji artystycznych oraz upowszechnieniem dobrych praktyk w zakresie współpracy między instytucjami a samorządami, jak również relacji pomiędzy nimi a MKiDN.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. zadania instytucji artystycznych oraz ich miejsce w życiu społeczności lokalnych, instytucje artystyczna jako element polityki promocyjnej samorządu, filozofia i idea planowania i sprawozdawczości w instytucjach artystycznych, metody współpracy i współdziałania pomiędzy samorządami a MKiDN.

Wystąpili specjaliści, zajmujący się problematyką związaną z instytucjami artystycznymi: Magdaleny Sroki - wiceprezydent Miasta Krakowa odpowiedzialnej za sprawy kultury, Mieczysława Struka - marszałka Województwa Pomorskiego, prof. Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Zenona Butkiewicza - dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN, Pawła Łysaka - przewodniczącego Rady ds. Instytucji Artystycznych i dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie oraz Andrzeja Mielcarza - eksperta z Ministerstwa Finansów. Moderatorem dyskusji był prof. Dariusz Kosiński - wicedyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano również Katalog Dobrych Praktyk przy organizacji konkursów na dyrektorów instytucji artystycznych.

Konferencja była organizowana na wniosek Rady ds. Instytucji Artystycznych, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2012 r. Rada liczy 20 członków, będących przedstawicielami instytucji i środowisk artystycznych ze wszystkich województw, w tym także przedstawicieli stowarzyszeń twórców. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji na temat usprawnienia i pogłębienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji artystycznych.powrót