„Wspaniały muzykolog i szlachetny człowiek”. Ostatnie pożegnanie prof. Mieczysława Tomaszewskiego

21-01-2019

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

Pogrzeb Prof Mieczysława Tomaszewskiegofot. Danuta Matloch

- Z wielkim żalem żegnamy dzisiaj prof. Mieczysława Tomaszewskiego – wspaniałego Polaka, który nie tylko jako człowiek sztuki, ale i patriota był znakomitym propagatorem kultury polskiej – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński w poniedziałek 21 stycznia podczas uroczystości pogrzebowych śp. Mieczysława Tomaszewskiego. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Prof. Tomaszewski spocznie na Cmentarzu Rakowickim. Wybitny chopinolog i znawca muzyki romantycznej zmarł 14 stycznia w wieku 97 lat.

„Odszedł autorytet światowej chopinologii”

- Cała polska kultura poniosła wielką stratę. Odszedł autorytet światowej chopinologii, jeden z największych muzykologów XX i XXI wieku, teoretyk muzyki i humanista. Profesor prowadził wszechstronną działalność, obejmującą edytorstwo muzyczne, badania naukowe, publicystykę, pedagogikę. Pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek naukowy, o fundamentalnym znaczeniu dla historii muzyki. Stworzone przez Profesora dzieła stanowią kanon kształcenia muzyków, muzykologów i teoretyków muzyki w Polsce i Europie – powiedział minister kultury Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że „odszedł wspaniały muzykolog i szlachetny człowiek, jedna z legendarnych postaci Akademii Muzycznej w Krakowie, twórca „Krakowskiej Szkoły Teoretycznej”.

- Profesor Mieczysław Tomaszewski był Mistrzem i Wychowawcą wielu pokoleń muzyków. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, wieloletnim dyrektorem – redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – powiedział Piotr Gliński.

Wicepremier przekazał Żonie, Rodzinie i Bliskim prof. Tomaszewskiego wyrazy współczucia. Podkreślił, że pamięć o Nim „pozostanie na zawsze wśród nas”.

Dorobek prof. Mieczysława Tomaszewskiego

Mieczysław Tomaszewski urodził się w Poznaniu, gdzie w wieku 11 lat rozpoczął naukę muzyki. W czasie II wojny światowej zgłosił się do Wojska Polskiego, był internowany, zdołał zbiec z obozu.

Od 1946 r. do 1952 r. współorganizował życie muzyczne i literackie w Bydgoszczy. Równocześnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był też dyrektorem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej.

Od 1952 r. związany z Krakowem. Początkowo był tu redaktorem merytorycznym w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Później został redaktorem naczelnym i dyrektorem tej instytucji. Prof. Tomaszewski był inicjatorem wielu serii wydawniczych i antologii m.in. tomów Biblioteki Chopinowskiej PWM czy 70-tomowej edycji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga.

W 1959 r. został wykładowcą (od 1971 jako docent, od 1989 - profesor) Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierował Katedrą Edytorstwa Muzycznego (1968-1996) oraz Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki (1976-1986), które powołał do życia. Prowadził też zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prof. Tomaszewski napisał ponad 20 książek oraz ponad 250 tekstów naukowych, publikowanych w kraju oraz za granicą. Uczony opracował tzw. metodę integralnej interpretacji dzieła muzycznego, czyli postrzegania go jako wieloaspektowej całości, biorąc pod uwagę m.in. kolejne fazy jego powstawania od koncepcji twórczej, kontekstu kulturowego, przez sam "materiał muzyczny", czyli nuty, aż do wykonania i krytyki utworu.

Za swoją działalność prof. Tomaszewski otrzymał wiele nagród - wśród nich jest Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Profesor ma tytuł Koryfeusza Polskiej Muzyki oraz doktoraty honoris causa m.in. Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach.

Źródło: /MKiDN, PAP/powrót