„Zrównoważony rozwój całego kraju”. Międzyrzeckie Muzeum współprowadzone przez MKiDN

29-06-2018

na zdjęciu uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i powiat międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i powiat międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i powiat międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i powiat międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i powiat międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

- To jest wyraz polityki kulturalnej państwa, prowadzonej przez obecny rząd, której rysem zasadniczym jest branie odpowiedzialności za kulturę w całej Polsce, tzn. w poszczególnych regionach, w sposób zrównoważony – powiedział wicepremier Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania umowy o współprowadzeniu przez MKiDN i powiat międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. W wydarzeniu, które odbyło się 29 czerwca w siedzibie MKiDN wzięli udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, przedstawiciele powiatu i dyrekcja muzeum.

Zrównoważony dostęp do kultury

- Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jest po pierwsze bardzo ważną, interesującą instytucją kultury o charakterze muzealnym, a po drugie - jest to instytucja, która jest istotna dla całego regionu, a jest to region, który nie był dotychczas dopieszczany, jeżeli chodzi o wsparcie z budżetu centralnego i m.in. dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało o tym, że w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, czyli dbania o rozwoju polskiej kultury na całym obszarze Polski, wesprze tę instytucję - powiedział minister kultury Piotr Gliński.

- My uważamy, że państwo musi być aktywne, państwo musi wspomagać aktywnych obywateli na całym terenie kraju - podkreślił prof. Gliński.

Zaznaczył, że polityka kulturalna "musi być bardziej sprawiedliwie prowadzona". "Musimy dbać o to, żeby wszystkie regiony, wszystkie społeczności lokalne, miały podobną możliwość dostępu do oferty kulturalnej" - dodał.

W ramach umowy w 2018 roku minister kultury przekaże muzeum dotację w wysokości nie niższej niż 500 tys. zł, a powiat nie mniej niż 300 tys. zł. Od 1 stycznia 2019 roku minister będzie przekazywał muzeum nie mniej niż 1 mln zł, a powiat - nie mniej niż 300 tys. zł.

To chwila historyczna

Uczestnicząca w uroczystości, a pochodząca z woj. lubuskiego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że "cały czas pamięta, skąd pochodzi, gdzie są jej korzenie". "Wiem, że jestem z woj. lubuskiego, a powiat międzyrzecki doskonale znam" - zaznaczyła. Podziękowała wicepremierowi Glińskiemu za "mądrą politykę, wspierającą powiaty, które borykają się czasami z poważnymi problemami".

„Nie waham się powiedzieć, że dla muzeum międzyrzeckiego to jest chwila historyczna, bo po kilkunastu latach batalii o pomoc we współprowadzeniu, znaleźliśmy ją u pana wicepremiera Glińskiego, pani minister nas wspierała, ale również pan wojewoda lubuski Władysław Dajczak; za to naprawdę serdecznie dziękujemy” - podkreślił starosta międzyrzecki, Grzegorz Gabryelski.

Historia powstania Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Pierwsze międzyrzeckie muzeum powstało w okresie międzywojennym. Idea utworzenia w mieście placówki muzealnej pojawiła się w 1922 roku. Początkowo wystawa ograniczona była do sali obrad rady miejskiej w ratuszu. Mimo wysiłku i prób powołania stałego muzeum powiatowego, do 1935 roku nie udało się utworzyć takiej placówki. Gromadzono natomiast zbiory, odbywały się także czasowe wystawy krajoznawcze. Obiekty zabytkowe były przechowywane od 1934 roku w domu Fundacji Knispel i dawnej siedziby Rosyjskiej Kampanii Sukienniczej. Dopiero w 1935 roku utworzono stałą placówkę muzealną (Meseritzer Heimatmuseum).

Po zakończeniu II wojny światowej – 18 marca 1946 roku – w międzyrzeckim Muzeum otwarto pierwszą wystawę na którą złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej zebrane w okolicach Międzyrzecza. Od 1949 roku siedzibą muzeum były zabytkowe budynki dawnego dworu starostwa i oficyny dworskiej z początku XVIII wieku. Po remoncie adaptacyjnym, 24 lipca 1965 roku, otwarta została stała wystawa Muzeum pt. „Tysiąc lat Międzyrzecza”, która przedstawiała przeszłość miasta i regionu.

Jedyny królewski zamek piastowski w województwie lubuskim

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w województwie lubuskim. Kompleks muzealny to park o powierzchni 6 hektarów rozlokowany jest w widłach dwóch rzek, Obry i Paklicy. Zwiedzający mogą podziwiać bryłę zamku królewskiego z czasów Kazimierza Wielkiego.  Na uwagę zasługuje również największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych z XVII i XVIII w.

Na kompleks muzealno-parkowy składają się:powrót