Bezcenny dar dla Muzeum Fryderyka Chopina

24-03-2011

Pozyskanie części spuścizny chopinowskiej udokumentowanej po raz ostatni przed II wojną światową i do dziś uważanej za zaginioną stało się możliwe dzięki Markowi Kellerowi- darczyńcy, który w największym stopniu przyczynił się do powiększenia zbiorów Muzeum. Uroczyste przekazanie daru odbyło się 24.03.2011 w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Kazimierza Monkiewicza.

Bezcenny dar dla Muzeum Fryderyka Chopina

Uroczyste przekazanie darów dla Muzeum Fryderyka Chopina. Minister kultury Bogdan Zdrojewski, darczyńca Marek Keller i dyrektor NIFC Kazimierz Monkiewicz.
fot. Edyta Girgiel

„Pragnę złożyć Panu serdeczne podziękowania za działania wspierające polską kulturę. Podarowany zbiór stanowi wartość, której nie sposób przecenić. Pana gest stanowi źródło przeżyć zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej”- mówił minister Zdrojewski podczas konferencji w MFC.
Marek Keller wyjechał z Polski w 1972 roku. Obecnie mieszka w Paryżu i Meksyku. Jako marchand jest żywo zaangażowany w szeroko pojęte pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

Na przekazany przez niego bezcenny zbiór składa się ponad czterdzieści rękopisów i wydawnictw XIX-wiecznych przechowywanych przez rodzinę kompozytora. Jest wśród nich 6 jego listów z lat 1845-1848 pisanych do rodziny oraz siostry Ludwiki. Istotną część zbioru stanowi korespondencja uczennicy Chopina -Jane Wilhelminy Stirling - pisana po śmierci kompozytora do jego siostry Ludwiki Jędrzejewiczowej. Jest ona to niezwykle bogata w szczegóły dokumentacja losów spuścizny chopinowskiej. Pokazuje jak wiele zrobiono po śmierci kompozytora, by pamiątki po nim zachować dla potomności.

Korespondencji Chopina towarzyszą autografy Sonaty g-moll op.65 na fortepian i wiolonczelę. Proces jej tworzenia i wykonań jest wzmiankowany w eksponowanych listach. Do ich treści nawiązują też zgromadzone na wystawie książki.
Moment przekazania nowych obiektów do kolekcji MFC uświetniło otwarcie wystawy, na której zostały zaprezentowane. Ekspozycja zatytułowana „Ufam, że zawsze będzie można coś dla niego zrobić... (Jane W. Stirling) – będzie dostępna dla publiczności od 25.03 do 24.04.2011 r.
 powrót