Bezpieczne, ekologiczne i nowoczesne – MKiDN modernizuje szkoły artystyczne

31-08-2018

PSM I stopnia w Gorlicach - elewacja z budkami dla ptakówPSM I stopnia w Gorlicach

PSM I st. w Starogardzie GdańskimPSM I st. w Starogardzie Gdańskim

PSM I st. w Starogardzie GdańskimPSM I st. w Starogardzie Gdańskim

PSM I i II stopnia w Stalowej WoliPSM I i II stopnia w Stalowej Woli

PSM I i II stopnia w Stalowej WoliPSM I i II stopnia w Stalowej Woli

ZSP w JaroslawiuZSP w Jarosławiu

ZSP w JaroslawiuZSP w Jarosławiu

Uczniowie 31 szkół artystycznych rozpoczną nowy rok szkolny w odremontowanych budynkach. W kolejnych 36 szkołach trwają remonty, które powinny się zakończyć do końca roku. To pierwsze efekty programu termomodernizacji szkół artystycznych realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sumie program obejmie 139 placówek i poprawi warunki nauki i pracy dla ok. 31 000 uczniów i nauczycieli, którzy zyskają większy komfort pracy i nauki,  bezpieczniejsze i przyjaźniejsze otoczenie, a placówki będą tańsze w utrzymaniu.

O projekcie

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” jest unikatową inwestycją w skali kraju. To największy systemowy program termomodernizacji w Polsce w budynkach użyteczności publicznej finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie w latach 2017-2021 zmodernizowanych zostanie 189 budynków należących do 139 publicznych placówek szkolnictwa artystycznego (szkoły muzyczne, szkoły plastyczne, szkoła baletowa, bursy) na terenie całego kraju, głównie w małych i średnich miejscowościach. Koszt projektu opiewa na 501,4 mln zł, ponad 400 mln to środki pochodzące z POIiŚ, 92 mln zł dopłaca budżet państwa.

Realizacja

W ramach modernizacji energetycznej prowadzone są m.in. prace ociepleniowe, wymiana okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych, a także budowa systemów oświetlenia oraz instalacja nowych kotłów i pomp ciepła. Do końca sierpnia prace zostały zakończone w 31 szkołach, tj. 22% wszystkich szkół objętych termomodernizacją. Do końca roku zakończą się remonty w kolejnych 36 szkołach, co oznacza, że do końca roku na mapie oświatowych placówek artystycznych pojawi się 67 bardziej nowoczesnych i bezpiecznych dla uczniów i nauczycieli szkół.

Efekty modernizacji

Długofalowym efektem programu jest stworzenie bezpiecznego i zdrowszego otoczenia dla ok. 31 000 dzieci i nauczycieli poprzez zmniejszenie tzw. niskich emisji, czyli szkodliwych dla zdrowia produktów spalania paliw kopalnych i drewna w kotłowniach i piecach. Modernizacja przyczyni się do tego w trzech obszarach: poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez poprawę efektywności przetwarzania energii oraz poprzez zmianę miksu paliwowego.

Dodatkowym, choć istotnym skutkiem programu będzie oszczędność energetyczna, co pozwoli zmniejszyć koszt utrzymania placówek. Ponadto otoczenie po modernizacji uzyska nowe walory estetyczne i użytkowe, a uczniowie i nauczyciele będą mieli przyjemniejsze warunki do nauki i pracy.powrót