Bezpłatny warsztat Net-Heritage

17-03-2011

Edukacja w dziedzinie badań nad dziedzictwem w zmieniającym się świecie. To tytuł międzynarodowego warsztatu, który odbędzie się 6.04. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Jego organizatorami są MKIDN oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

Net-Heritage jest europejską siecią dotycząca programu badań w dziedzinie ochrony materialnego dziedzictwa kultury. Warsztat w CNK został zorganizowany w celu rozpowszechnienia wyników tego projektu. Jednym z jego uczestników jest MKIDN, które nadzoruje ochronę zabytków w Polsce. Wspiera nie tylko instytucje działające w obszarze dziedzictwa, ale także edukację podyplomową na tym polu. Resort uczestniczy w projekcie Net-Heritage, który jest pierwszą znaczącą inicjatywą rozpoczynającą koordynację narodowych programów badań nad ochroną materialnego dziedzictwa kul­tury w krajach europejskich i wspierającą unijne programy badań w tej dziedzinie.

Warsztaty otworzy wiceminister kultury Piotr Żuchowski.  Następnie Margaret Sharp Baronowa Guildford zaprezentuje tło powstania i efekt Ankiety Publicznej Komitetu Nauki i Techniki Izby Lordów „Nauka a dziedzictwo". Profesor Peter Brimblecombe przedstawi wdrożenie na Uniwersytecie Wschodniej Anglii zaleceń „Raportu z analizy prze­prowadzonej przez Sir Garetha Roberts’a". Ta ogólnobrytyjska analiza stanowiła część rządowej strategii wydajności i innowacyjności. Dr Łukasz Bratasz zaprezentuje projekt Net-Heritage i jeden z jego głównych wyników: zestaw zaleceń, które tworzą Ramy Programowe dla Edukacji Podyplo­mowej w dziedzinie konserwacji, restauracji i nauki wspierającej konserwację. Wprowadzi również warsztaty, które będą modelowymi przy­kładami przepływu wiedzy pomiędzy nauką i obszarem dziedzictwa.

Projekt Net-Heritage wskazał na warsz­taty wymiany wiedzy jako najważniejszy i najbardziej skuteczny sposób prze­kazywania wyników badań praktykom pracującym w analizowanej dziedzinie. Dwa pilotażowe warsztaty prowadzone równolegle zademonstrują efektywność tej formy edukacji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Do pobrania:

Program

Karta zgłoszeniowapowrót