Biblioteki gminne w centrum życia edukacyjnego i kulturalnego społeczności lokalnych

20-06-2008

Podległy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki pracuje nad kompleksowym Programem Biblioteka +, którego celem jest modernizacja i zmiana bibliotek gminnych. Zostaną one przekształcone w instytucję wypełniające misję społeczną, kulturalną i edukacyjną. Nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również seniorów. Ważne jest również wzmocnienie lokalowe, finansowe i organizacyjne bibliotek; podniesienie prestiżu oraz zmiana postrzegania roli i funkcji bibliotek przez władze państwowe i samorządowe.

Duża skala tego projektu, który obejmuje ponad 2000 placówek i jego kompleksowość wymaga analiz prawnych, zmian infrastruktury oraz wyposażenia istniejących bibliotek, a w konsekwencji również dokształcania kadry. Program jest tworzony w taki sposób, by samorządy lokalne stały się partnerem ministerstwa w jego realizacji. Właśnie taka współpraca wydaje się być fundamentem jego powodzenia. Jednym z jego założeń jest ułatwienie bibliotekom publicznym na terenach wiejskich i w małych miastach dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Jego realizacja będzie służyła przekształceniu tych bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne ośrodki informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.

Jednocześnie do wdrożenia programu, skierowanego do bibliotek publicznych przygotowuje się Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. PAFW jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates.powrót