Bogdan Zdrojewski Komandorem Orderu Legii Honorowej

19-11-2012

Prezydent Republiki Francuskiej Francois Hollande uhonorował Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego orderem Legii Honorowej III klasy.

Jest to najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Minister Zdrojewski został nim uhonorowany za wkład w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Francją.

Odznaczenie zostało ustanowione przez Napoleona I Bonaparte, 19 maja 1802 i jest nadawane zarówno wojskowym, jak i cywilom. Dewiza orderu: Honneur et Patrie (Honor i Ojczyzna).

Order został przekazany podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Hollande’a w Polsce 16.11 br.powrót