Building cultural capacity for digitization and enabling access to cultural heritage

07-04-2014

Wydarzenia w ramach V4

logo mkidn logo visegrad 4 logo nina

English version Polska wersja Zdjęcia/Pictures

English version

On 13th-14th February 2013 in Warsaw an expert conference took place entitled “BUILDING CULTURAL CAPACITY FOR DIGITIZATION AND ENABLING ACCESS TO CULTURAL HERITAGE”. The conference was organized by the Ministry of Culture and National Heritage and National Audiovisual Institute within the framework of the Polish Presidency of the Visegrad Group 2012/2013. During the conference the challenges and benefits resulting from digitization were discussed as well as the projects undertaken by the cultural institutions from the countries of the Visegrad Group.

Below you will find materials used during the conference, including the panelists’ presentations.

After clicking on the name of the panelist you will gain access to the presentation.

PROGRAMME OF THE CONFERENCE

Contact person

V4 Coordinator in the Ministry of Culture and National Heritage
Ms. Aleksandra Ozga
Phone: +48 42-10-138
Email: aozga@mkidn(dot)gov(dot)pl

Conference venues

The ILUZJON Cinema
Narbutta 50 a,
2-541 Warsaw
Phone: +48 22 646 12 60
e-mail: iluzjon@fn.org.pl
www: http://en.fn.org.pl/page/index.php?str=227

 

The KULTURA Cinema
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
Phone: +48 22 826 33 35
www: http://www.kinokultura.pl/index.php

 

The Wilanów Palace Museum
Stanisława Kostki Potockiego 10/16,
02-958 Warsaw
Phone: +48 22 544 27 00
www.wilanow-palac.pl

 

Polska wersja

W dniach 13-14 lutego 2013 r. miała miejsce, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, konferencja ekspercka V4 pn. „BUDOWANIE POTENCJAŁU KULTUROWEGO – DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”. Podczas konferencji zostały przedyskutowane wyzwania i korzyści związane z procesami digitalizacji oraz omówione projekty realizowane w tym zakresie przez instytucje kultury państw Grupy Wyszehradzkiej.

Poniżej znajdą Państwo materiały wykorzystane podczas konferencji, w tym prezentacje panelistów.

Po kliknięciu na nazwisko panelisty uzyskają Państwo dostęp do prezentacji.

PROGRAM KONFERENCJI

Kontakt

Koordynator V4 w MKiDN
Pani Aleksandra Ozga
Tel: 42-10-138
Email: aozga@mkidn(dot)gov(dot)pl

Miejsca konferencji

Kino ILUZJON
ul. Narbutta 50 a
2-541 Warszawa
Tel.: +48 22 646 12 60
e-mail: iluzjon@fn(dot)org(dot)pl
www: http://en.fn.org.pl/page/index.php?str=227

 

Kino KULTURA
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
Tel.: +48 22 826 33 35
www: http://www.kinokultura.pl/index.php

 

Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
Tel: +48 22 544 27 00
www.wilanow-palac.pl

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjeciepowrót

Warto przeczytać