Bydgoszcz: pokaz filmu „Krajobraz mojego miasta”

19-04-2017

Na zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawinfot. NID

Na zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawinfot. NID

Na zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawin w Bydgoszczyfot. NID

Na zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawin w Bydgoszczyfot. NID

Jak opanować chaos reklamowy szpecący krajobraz miast, małej architektury, zieleni - w tym także zabytkowej - te i wiele innych zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną porusza film „Krajobraz mojego miasta”. 19 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy odbył się pokaz tego filmu, który poprzedziła konferencja prasowa z udziałem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków  prof. Magdaleny Gawin.

Dbałość o zabytki i dziedzictwo wymaga innego podejścia do estetyki miasta i krajobrazu. Ten film to instruktarz dla samorządów wskazujący jak wprowadzić uchwałe reklamową. Cała nadzieja w samorządach abyśmy żyli w pięknej zadbanej Polsce” – powiedziała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin.

W konferencji uczestniczyli także: Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Cel: ochrona dziedzictwa lokalnego

Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast.

Celem filmu oraz towarzyszących mu szkoleń w całym kraju jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę wyglądu i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. Takie działanie bezspornie przekłada się na jakość życia mieszkańców oraz chociażby zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych danej miejscowości.

W filmie pokazano zarówno negatywne przykłady, jak i te godne naśladowania. Wrocław i Kraków to najlepsze przykłady miast, które zdecydowały się na wprowadzenie parku kulturowego w historycznych częściach i uporządkowanie przestrzeni. Prace trwają m. in. w Gdyni i Łodzi.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, producentem merytorycznym - Narodowy Instytut Dziedzictwa. Drugą częścią projektu jest film na temat polskiej świeckiej architektury drewnianej, jako istotnego aspektu naszego kulturowego dziedzictwa oraz sposobów jego ochrony.

Obydwa filmy można obejrzeć na platformie YouTube Narodowego Instytutu Dziedzictwa: 

Krajobraz mojego miasta

Piękne, polskie, drewniane

Po projekcji filmu odbyły się dwie prezentacje tematyczne: „Nadrzeczne krajobrazy” Anny Rembowicz-Dziekciowskiej, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy oraz „Kształtowanie estetycznej przestrzeni miasta - rola i znaczenie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy" - prof. Dariusza Markowskiego.

Więcej informacji na temat filmu i kampanii społecznej znajduje się na stronie: www.krajobrazmojegomiasta.plpowrót