Cenna dokumentacja polskich kościołów w USA i cmentarzy tarnopolszczyzny

05-12-2017

Na zdjęciu: plakat promujący Parafie i kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna „Polish Catherdrals”

W piątek 8 grudnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się sesja naukowa podsumowująca realizację projektu „Parafie i kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna „Polish Catherdrals”. Po konferencji będzie można obejrzeć wystawę "Cmentarze tarnopolszyzny" przedstawiającą tegoroczne prace dokumentacyjne na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego (obecnie na terenie Ukrainy). Oba projekty są dofinansowane z MKiDN.

Pilna potrzeba dokumentacji polskich kościołów w USA

W Chicago i okolicy istnieje kilkadziesiąt tzw. polskich kościołów (fundowanych przez Polonię bądź przez nią użytkowanych w dłuższym okresie). Do najwspanialszych należą tzw. Polish Cathedrals – w większości monumentalne budowle o imponującej skali wystawiane od drugiej połowy XIX wieku do lat 30. wieku XX. Kościoły są świadkiem i częścią życia amerykańskiej Polonii od połowy wieku XIX do dziś.

Współcześnie nierzadko zmienia się charakter kościołów. Przed II wojną światową na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych działało ponad 800 kościołów, dziś jest ich około 300. Z tego względu ważne i pilne jest wykonanie w nich prac dokumentacyjnych.

Wieloletni proces dokumentacji możliwy dzięki dofinansowaniu MKiDN

Na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku rozpoczął się wieloletni proces dokumentacji polskich parafii i kościołów w USA. Jako pierwsze postanowiono zbadać tzw. „Polish Cathedrals”. Rozpoczęcie prac było możliwe dzięki projektowi finansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”) realizowanemu we współpracy pomiędzy KUL i UKSW.

Sesja podsumowująca realizację projektu

W piątek 8 grudnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o godz. 11 odbędzie się sesja naukowa podsumowująca realizację projektu. Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Przyjaciół KUL, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL i Instytutem Historii Sztuki UKSW.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa fotografii Norberta Piwowarczyka "Kościoły polskie w Chicago".

Cmentarze dawnego województwa tarnopolskiego

Od wielu lat dokumentacja jest też prowadzona na cmentarzach dawnego województwa tarnopolskiego. Jesienią 2016 roku prace na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego rozpoczęli pracownicy i studenci Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W piątek 8 grudnia br. w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie można obejrzeć wystawę "Cmentarze tarnopolszyzny", która jest podsumowaniem II etapu prac dokumentacyjnych prowadzonych na nekropoliach tego regionu.

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego - region południowy jest dofinansowana z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Projekt jest realizowany  przez pracowników Instytutu Historii Sztuki UKS we współpracy z Fundacją Świętokrzyską Góry Historii.

 

/Źródło: MKiDN, UKSW/powrót