Cenny nabytek Muzeum Stutthof

25-04-2008

O niezwykle cenną kolekcję 18 listów pisanych z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof (Mierzeja Wiślana, Pomorskie) wzbogaciły się zbiory Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Listy zostały napisane przez więźnia Leona Natzke, osadzonego w obozie 5 maja 1943 roku za przynależność do jednej z polskich organizacji ruchu oporu.

Według dr Danuty Drywy, kustosza i kierownika działu Dokumentacyjnego Muzeum, kolekcja ma ogromną wartość historyczną, rzadko bowiem zdarza się, by taka ilość listów pochodziła od jednego więźnia.

Listy obozowe były pisane na specjalnych blankietach, które można było kupić w kantynie obozowej. Listy te można było wysyłać oficjalnie przez pocztę obozową, dlatego też musiały być one pisane w języku niemieckim, gdyż przechodziły przez cenzurę obozową. Każdy z więźniów mógł wysyłać lub otrzymywać w miesiącu dwa listy lub karty pocztowe, listy nie mogły przekraczać 4 stron. W listach nie można było przesyłać pieniędzy, ani zdjęć. Treść listów najczęściej była jednakowa - więźniowie pisali, że czują się dobrze, że wszystko jest w porządku, dziękowali za przysłane paczki. Dopytywano się o zdrowie rodziny. Inne informacje były zamazywane przez cenzorów obozowych.

Listy Muzeum zakupiło ze środków własnych.powrót