Ćwiczenia Anakonda 2012 w MKiDN

21-09-2012

W zorganizowanym 21 września spotkaniu poświęconym udziałowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ćwiczeniu ANAKONDA-12, wzięli udział pracownicy resortu i najważniejszych jednostek podległych oraz reprezentujący resort obrony podsekretarz stanu ds. polityki obronnej w MON Robert Kupiecki.

ANAKONDA -12 to największe ćwiczenie Wojska Polskiego o połączonym charakterze, w którym udział biorą żołnierze wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratów oraz Żandarmerii Wojskowej. To już czwarta odsłona ćwiczenia. We wcześniejszych edycjach, w latach: 2006, 2008 i 2010 wzięło udział blisko 30 tys. żołnierzy.

W tym roku, podobnie jak w latach 2008 i 2010 w ćwiczeniu doskonalona będzie współpraca z organami administracji państwowej w zakresie wsparcia Sił Zbrojnych RP. Szczególna specyfika w stosunku do poprzednich edycji ćwiczenia polega na tym, że ćwiczenie ANAKONDA-12 po raz pierwszy w swojej historii zostało ujęte w programie ćwiczeń NATO. Tym samym zyskało ono wymiar sojuszniczy oraz wielonarodowy.powrót