"Cyfryzacja to podstawa jakiegokolwiek rozwoju kulturowego"

30-05-2019

fot. PAP/Paweł Supernak

fot. PAP/Paweł Supernak

fot. PAP/Paweł Supernak

fot. PAP/Paweł Supernak

fot. PAP/Paweł Supernak

- Cyfryzacja to podstawa jakiegokolwiek rozwoju kulturowego, cywilizacyjnego, to się po prostu wszystkim w Polsce należy - powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej nt. Programu Gminne Cyfrowe Ośrodki Kultury, który przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji w konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program ma trzy filary: podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego internetu, przeznaczenie maksymalnie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania) w każdym GOK-u, doposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy (komputery, tablety). Jak mówił wicepremier Piotr Gliński podczas konferencji, to jest "zasilenie w know-how, w sprzęt informatyczny i po prostu przejście do kolejnego etapu cywilizacyjnego pod względem cyfrowym dla ponad 2 tysięcy Gminnych Ośrodków Kultury w Polsce".

Podłączenie GOK-ów do szerokopasmowego internetu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji) finansuje budowę infrastruktury szerokopasmowej dla szkół i gospodarstw domowych na terenie całego kraju. W ramach programu operatorzy telekomunikacyjni podłączą do szerokopasmowego internetu również wszystkie Gminne Ośrodki Kultury, które nie mają dostępu do szybkiej sieci.

Zorganizowanie cyklu szkoleń z kompetencji cyfrowych, w tym nauki programowania w każdym GOK-u

W ramach POPC ogłoszono konkurs na prowadzenie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczonych zostanie  maksymalnie 100 mln zł z funduszy unijnych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych obejmujących teren całego kraju.

Wyposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy

W ramach projektów finansowanych przez POPC beneficjenci prowadzący szkolenia będą zobowiązani do:

•             wyposażenia GOK w sprzęt komputerowy, tablety, roboty, maty edukacyjne, drukarki 3D oraz oprogramowanie;

•             zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników GOK.

Pozwoli to w szczególności niedoinwestowanym jednostkom na znaczące uatrakcyjnienie ich oferty szkoleniowej, a uczestnikom szkoleń na dostęp do najnowocześniejszych technologii.

 

 

 

 powrót