Czechy: odsłonięto tablicę ku czci Badeniego

14-10-2016

 

Tablica ku czci Kazimierza Feliksa hrabiego Badeniego - wybitnego polskiego polityka, postaci emblematycznej w historii Czech u schyłku XIX stulecia - została odsłonięta 13 października br. w Pradze. Podczas uroczystości odczytano list wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Pamiątkową tablica, którą uhonorowano Badeniego, została wmurowana przy ulicy jego imienia w historycznym centrum Pragi. Odsłonięto ją w przeddzień 170. rocznicy urodzin polskiego polityka. Upamiętnienie to jest efektem współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu z władzami miasta Pragi oraz dzielnicy Praga 6, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej, a także Instytutem Polskim w Republice Czeskiej. Autorem tablicy jest znany warszawski rzeźbiarz, Marek Moderau.

Premier i minister spraw wewnętrznych Austro-Węgier

Kazimierz Badeni (1846-1909), czołowy przedstawiciel galicyjskich konserwatystów w końcu XIX wieku, pełnił przed objęciem urzędu premiera Austro-Węgier, szereg ważnych stanowisk: był starostą w Żółkwi, Rzeszowie i Krakowie, wieloletnim posłem na Sejm Krajowy, a w latach 1888-1895 namiestnikiem Galicji. We wrześniu 1895 roku Kazimierz Badeni objął tekę premiera i ministra spraw wewnętrznych Austro-Węgier, rozpoczynając dwuletni okres tzw. „polskich rządów” w monarchii habsburskiej.

Z żadnym innym, ówczesnym polskim politykiem nie wiązano tak wielkich planów i oczekiwań. Żaden też nie cieszył się takim zaufaniem cesarza. W skomplikowanych realiach politycznych wielonarodowościowej monarchii austro-węgierskiej, w dobie rosnących w siłę nacjonalizmów, zwłaszcza zaś ruchu wszechniemieckiego, premier Kazimierz Badeni podjął próbę uregulowania narastającego konfliktu narodowościowego w Czechach. W niecały miesiąc po otrzymaniu nominacji na premiera, zniósł stan wojenny i ogłosił amnestię dla czeskich więźniów politycznych. Po wielu miesiącach prac rząd przygotował projekt ustawy, która zrównywała w prawach język czeski z niemieckim na historycznych ziemiach Korony Świętego Wacława. Kazimierz Badeni, polski patriota, doskonale rozumiał aspiracje czeskiego ruchu narodowego w tej mierze. Opór przeciw przyjętym rozwiązaniom ze strony ugrupowań niemieckich i socjalistycznych zmusił Kazimierza Badeniego do złożenia w listopadzie 1897 roku urzędu.

Energiczny organizator i administrator

Badeni był także energicznym organizatorem, który znakomicie sprawdzał się w roli administratora. Był także politykiem zasad, nie stronił jednak od kompromisów. W trakcie pełnienia urzędu namiestnika Galicji doprowadził do zawarcia, krótkotrwałego wprawdzie, porozumienia pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Gabinet pod prezesurą Kazimierza Badeniego podjął ponadto próbę reformy systemu wyborczego monarchii austro-węgierskiej w kierunku jego demokratyzacji i większej reprezentatywności.

Talenty i osiągnięcia Kazimierza Badeniego stawiają go w rzędzie najznakomitszych polskich polityków epoki rozbiorowej.

 powrót