Czyszczenie dywanów

08-04-2011

Wystawa prezentuje po raz pierwszy w tak obszerny sposób fenomen jednej z ciekawszych inicjatyw artystycznego undergroundu Łodzi lat 80. "Czyszczenie dywanów" to nazwa galerii prowadzonej przez kilka miesięcy w 1982 roku przez Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka - kolekcjonerów i artystów. "Dywaniarze" - bo tak nazywano właścicieli, zarejestrowali firmę usługową zajmującą się czyszczeniem dywanów jako przykrywkę dla działalności artystycznej.

Przestrzeń wystawiennicza mieściła się w maleńkim mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej 255. Wystawiali w niej m.in. tak znani artyści, jak Henryk Stażewski, Zbigniew Warpechowski, Jan Dobkowski, Ryszard Waśko, Andrzej i Ewa Partum, Józef Robakowski.

Oficjalnie działający zakład usługowy służył Paczkowskiemu i Sowiakowi za pretekst do organizowania spotykań większej grupy osób, a tym samym - "imprez masowych" surowo zakazanych w stanie wojennym. Nieoficjalne zajmowali się tym, czym normalnie zajmuje się galeria sztuki: kupowaniem i sprzedawaniem obrazów oraz organizowaniem wystaw.

Po oficjalnym zakończeniu działalności galerii i zrealizowaniu blisko trzydziestu pokazów, Paczkowski i Sowiak kontynuowali pracę jako kolekcjonerzy, artyści, a także twórcy zdarzeń łączących sztukę z działaniami społecznymi. W 1984 roku zorganizowali - jako akcję artystyczną - pierwszy w Polsce prywatny turniej tenisa ziemnego w Konopnicy, w którym wzięli udział czołowi polscy zawodnicy. Ich dziełem było też wydawnictwo Zakaz Zawracania, nakładem którego ukazało się m.in. siedem numerów czasopisma "Mersapon", podsumowujących działanie galerii, ale też komentujących bieżące działania "dywaniarzy".

Finał działalności artystycznej Paczkowskiego i Sowiaka był łatwy do przewidzenia. W roku 1986 zainterweniowała Służba Bezpieczeństwa, która jasno oznajmiła, że nie życzy sobie ich jakiejkolwiek aktywności na polu sztuki. W roku 1986 archiwum galerii "Czyszczenie dywanów" zostało wywiezione z kraju i złożone jako depozyt w Bibliotece Sztuki w Kopenhadze. Stało się tym samym zalążkiem przyszłego Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu, placówki nastawionej na "pokazywanie wzajemnego przenikania nowych struktur społecznych z postawami artystycznymi".

W 2006 roku archiwum "Czyszczenia dywanów" podarowane zostało Muzeum Sztuki w Łodzi.

Na wystawie oprócz unikatowych materiałów archiwalnych można także obejrzeć prace ze zbiorów Radosława Sowiaka. Wystawa "Czyszczenie dywanów" jest częścią Festiwalu Sztuka i Dokumentacja, odbywającego się w Łodzi w dniach 14-30 kwietnia.

Otwarcie: 8 kwietnia 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 22 kwietnia 2011.

Muzeum Sztuki w Łodzipowrót